Reklama

Wczoraj minął termin składania propozycji do Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok.

Punktów odbioru tych wniosków było wiele, więc nie sposób dzisiaj – w święto – powiedzieć, ile ich ostatecznie spłynęło. Zresztą mogą także dotrzeć drogą pocztową. Wiem natomiast, że do Biura Rady Miasta przekazano ich 51. Spośród nich zapotrzebowanie na zadania ogólno miejskie opiewa na 12.758.551 zł, zadania osiedlowe 3.454.000 zł, a na  prospołeczne na 860.620 zł.  Lista tych propozycji jest tu: I część wniosków do RBO na 2016 r. Kolejność  zadań na liście jest przypadkowa.

Po skompletowaniu wszystkich wniosków zajmie się nimi komisja ds. RBO, która przede wszystkim zbada, czy propozycje spełniają kryteria formalne. Poza tym może ona jeszcze zmodyfikować szacowaną wartość zadania, jak i – w porozumieniu z wnioskodawcą – zmienić kwalifikację do wybranej kategorii zadań czy dokonać drobnych przeróbek, pozwalających zakwalifikować projekt do realizacji. Praca komisji może potrwać do końca maja.

Reklama