Reklama

Komisja doraźna Rady Miasta ds. Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego przygotowała projekt uchwały na 2016 rok. Są pewne zmiany.Zaproponowano 3 kategorie zadań, łączne kwoty dla każdej z nich oraz maksymalną wartość jednego zadania w sposób następujący:

  1. Modernizacja lub remont infrastruktury miejskiej – 4,5 mln – maks.-  1,5 mln
  2. Modernizacja lub remont infrastruktury osiedlowej – 2.5 mln – maks. – 150 tys
  3. Działanie o charakterze społecznym – 500 tys. – maks. 100 tys.

Jak łatwo zauważyć razem daje to 7,5 mln złotych.

Każdy z głosujących miałby do dyspozycji 3 głosy – po jednym w każdej z kategorii. Szczegóły są tu: projekt uchwały RBO na 2016 r. – 6.03.2015 r.

Teraz jest czas na uwagi i propozycje mieszkańców. Powinny one spłynąć tak, żeby komisja miała czas na ich rozważenie przed sesją, która jest zaplanowana na 24. marca. Oprócz tego na czwartek 12. marca na godz. 17.00 zaplanowane jest spotkanie konsultacyjne na ten temat w Ratuszu. Przyjść może każdy.

Reklama

NAPISZ KOMENTARZ: