Zdjęcie: Rzeszów News
Reklama

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich szuka firmy, która wybuduje 5-kilometrowy odcinek drogi – od ulicy Lubelskiej, tuż przy granicy Rzeszowa, do skrzyżowania z drogą wojewódzką 869, prowadzącą do lotniska w Jasionce. 

PZDW w Rzeszowie ogłosił przetarg na wybór wykonawcy przebudowy drogi wojewódzkiej 878. Droga na całym odcinku będzie miała po dwa pasy ruchu w obu kierunkach i będzie biegła przez Trzebownisko, Nową Wieś oraz Jasionkę.  

Inwestycja jest przygotowana. PZDW ma kompletny projekt budowlany oraz wszelkie dokumenty formalne, w tym ZRID, czyli decyzję wojewody podkarpackiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Ma ona nadany rygor natychmiastowej wykonalności.

Równolegle do postępowania przetargowego trwa ustalanie odszkodowań za nieruchomości, które przejęto pod nową drogę. 

Zakończenie robót planowane jest na wrzesień 2023 roku. Inwestycja jest szacowana na ponad 140 mln zł. Ta kwota obejmuje również koszty odszkodowań za nieruchomości i nadzór inwestorski.

– Bardzo zależy nam na realizacji tej inwestycji. W ten sposób uzyskamy nowe, szybkie połączenie Rzeszowa z lotniskiem w Jasione i drogą S19 prowadzące przez ulicę Lubelską – mówi marszałek Władysław Ortyl.

Pieniądze na inwestycję zapisano w budżecie województwa w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Jednak samorząd województwa będzie się starał o dofinansowanie zadania z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.

– Nabór wniosków już ruszył, jesteśmy prawie gotowi. W przyszłym tygodniu chcemy złożyć wniosek, aby uzyskać wsparcie finansowe dla tej inwestycji z unijnego programu dedykowanego dla Polski Wschodniej – zapowiada Piotr Miąso, dyrektor PZDW.

Inwestycja obejmuje budowę drugiej jezdni DW 878, przebudowę skrzyżowań, dodatkowych jezdni do przyległych nieruchomości, budowę i przebudowę chodników, ścieżek rowerowych, ciągów pieszo-rowerowych oraz przebudowę zatok autobusowych. 

Plan przewiduje też budowę miejsc do zawracania, przebudowę systemu odwodnienia drogi, przebudowę i budowę zjazdów, przebudowę sieci oświetlenia drogowego, rozbiórkę i budowę mostu na rzece Mrowla (Czarna) i wiaduktu nad drogą w Trzebownisku.

(ram)

redakcja@rzeszow-news.pl

Reklama