Fot. Tomasz Modras / Rzeszów News. Na zdjęciu prof. Sylwester Czopek

– To działanie naganne, godzące w tak potrzebną teraz jedność naszego środowiska – oświadczył prof. Sylwester Czopek, rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego, na krążące informacje, że uniwersytecki Wydział Prawa i Administracji miałby zostać zlikwidowany.

Oświadczenie rektora Czopka pojawiło się w środę na oficjalnej stronie UR. Prof. Sylwester Czopek wydał je „w związku z pojawiającymi się w przestrzeni publicznej plotkami dotyczącymi likwidacji bądź łączenia z innym Wydziałem UR Wydziału Prawa i Administracji UR”.

„Z CAŁĄ MOCĄ DEMENTUJĘ te informacje” – czytamy w oświadczeniu. „Żadne działania w tym obszarze NIE SĄ i NIE BĘDĄ podejmowane. Wydział Prawa i Administracji realizuje nieprzerwanie swoją misję, a co za tym idzie wszyscy studenci mogą być spokojni i powinni skoncentrować się na zdobywaniu wiedzy” – zapewnia prof. Sylwester Czopek. 

Rektor UR dodał, że „istnienie silnego Wydziału Prawa i Administracji leży w podstawowym interesie Uniwersytetu Rzeszowskiego”. „Zarówno prawo, jak i administracja stanowią nader istotne kierunki konstytuujące uniwersyteckość jako taką” – oświadczył prof. Sylwester Czopek.

„Rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji jest działaniem nagannym, godzącym w tak potrzebną teraz jedność naszego środowiska” – dodał na koniec rektor UR.

To ostatnie zdanie nawiązuje do reformy polskiego szkolnictwa wyższego, którą chce przeprowadzić Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Prof. Czopek podczas inauguracji roku akademickiego 2017/2018 ostro skrytykował założenia reformy. 

Bądź na bieżąco.

Rzeszów News - Google NewsObserwuj nas na Google News!

Oświadczenie rektora UR ma związek przede wszystkim z opublikowanymi przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ocenami jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych. Ocen dokonano w oparciu o takie kryteria jak: osiągnięcia naukowe i twórcze, potencjał naukowy, praktyczne efekty działalności naukowej i artystycznej.

Jednostki naukowe, w tym wydziały, mogą otrzymać następujące kategorie naukowe: A+ (poziom wiodący), A (poziom bardzo dobry), B (poziom zadowalający z rekomendacją wzmocnienia działalności naukowej, badawczo-rozwojowej lub stymulującej innowacyjność gospodarki), C (poziom niezadowalający). 

Rzeszowska „Gazeta Wyborcza”, powołując się na anonimowego pracownika Wydziału Prawa i Administracji UR, napisała, że było niewiadomą, jaką kategorię otrzyma wydział. Gdyby Wydział PiA dostał najniższą kategorię – C, to dostałby najmniej pieniędzy na badania i tylko na pół roku. Groziłaby mu nawet likwidacja. 

Informator „Wyborczej” stwierdził, że na uniwersyteckich korytarzach pojawiła się plotka, że Wydział PiA miałby zostać połączony z Wydziałem Ekonomii lub Wyższym Seminarium Duchownym. Takie ryzyko już nie istnieje, bo jak poinformował na swojej stronie Wydział PiA uzyskał on kategorię B. 

(ram)

redakcja@rzeszow-news.pl

Reklama