Reklama

Przy okazji analizy wykonania budżetu za rok ubiegły warto zwrócić uwagę na pewne porównania. Bo szklanka może być do połowy pełna, ale może też być w połowie pusta.

Tak się składa, że niezależna firma sporządziła raport z badania sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku. W przygotowanym materiale jest mnóstwo liczb, w tym można również znaleźć odniesienia do roku wcześniejszego. I to spojrzenie – relacja roku 2014 do roku 2013 – daje trochę do myślenia.

Patrząc na bilans z wykonania budżetu daje się zauważyć zmniejszenie aktywów o ponad 20 mln zł, a wzrost zobowiązań finansowych o ponad 67 mln zł. Patrząc na analizę wskaźnikową nietrudno dostrzec obniżenie wskaźnika płynności finansowej I stopnia oraz II stopnia. W przypadku wskaźnika ogólnego zadłużenia widać wzrost.

Przechodząc do wskaźników rentowności łatwo widać, że rentowność majątku spadła – rentowność netto także się obniżyła. Deficyt w przeliczeniu na 1 mieszkańca wzrósł.

Patrząc na liczby niektórzy widzą szklankę do połowy wypełnioną wodą. Czy to dobrze, że mamy połowę wody wewnątrz szklanki, czy to źle, że połowę wody brakuje?

Reklama

NAPISZ KOMENTARZ: