Przy okazji analizy wykonania budżetu za rok ubiegły warto zwrócić uwagę na pewne porównania. Bo szklanka może być do połowy pełna, ale może też być w połowie pusta.

Tak się składa, że niezależna firma sporządziła raport z badania sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku. W przygotowanym materiale jest mnóstwo liczb, w tym można również znaleźć odniesienia do roku wcześniejszego. I to spojrzenie – relacja roku 2014 do roku 2013 – daje trochę do myślenia.

Patrząc na bilans z wykonania budżetu daje się zauważyć zmniejszenie aktywów o ponad 20 mln zł, a wzrost zobowiązań finansowych o ponad 67 mln zł. Patrząc na analizę wskaźnikową nietrudno dostrzec obniżenie wskaźnika płynności finansowej I stopnia oraz II stopnia. W przypadku wskaźnika ogólnego zadłużenia widać wzrost.

Bądź na bieżąco.

Rzeszów News - Google NewsObserwuj nas na Google News!

Przechodząc do wskaźników rentowności łatwo widać, że rentowność majątku spadła – rentowność netto także się obniżyła. Deficyt w przeliczeniu na 1 mieszkańca wzrósł.

Patrząc na liczby niektórzy widzą szklankę do połowy wypełnioną wodą. Czy to dobrze, że mamy połowę wody wewnątrz szklanki, czy to źle, że połowę wody brakuje?

Reklama