Zdjęcie: Grzegorz Bukała / Urząd Miasta Rzeszowa
Reklama

Równe płace dla kobiet i mężczyzn, wspieranie starszych pracowników, młodych rodziców i osób z niepełnosprawnościami oraz walka z mobbingiem. W Urzędzie Miasta Rzeszowa wprowadzono Plan Równości Płci.

Założenia planu ogłosił w środę (8 marca) w Urban Labie Konrad Fijołek, prezydent Rzeszowa, choć dokument podpisał już 17 października 2022 roku. Data ogłoszenia planu była nieprzypadkowa – Dzień Kobiet.

– Wdrażamy politykę równościową, by żadna z grup czy płci nie była dyskryminowana w naszym mieście – podkreślał Konrad Fijołek. Kilka godzin wcześniej w miejskim autobusie rozdawał kobietom goździki i prezenty. 

Mobbing nie taki obcy 

Prezydent długo kazał czekać na ujawnienie Planu Równości Płci. Zarządzenie podpisał po  kilku tygodniach, gdy ucichła afera wokół Jerzego Tabina, dyrektora Miejskiej Administracji Targowisk i Parkingów, w 2022 roku część pracowników oskarżyła go o mobbing.   

Jeszcze wcześniej, bo w 2020 roku, ratusz mierzył się z inną aferą, gdy zarzuty o mobbingowanie części pracowników padały również pod adresem Ewy Depy, ówczesnej dyrektorce miejskiego Wydziału Komunikacji. 

Wspominamy o tych sprawach, bo Plan Równości Płci ma nie tylko wyrównywać płace kobiet i mężczyzn w miejskich wydziałach i jednostkach, ale również zapobiegać mobbingowi, a z tym problemem ratusz zdążył się już kilka razy mierzyć. 

Co pokazały ankiety? 

Plan ma też zapewnić „równowagę pomiędzy pracą a życiem osobistym” urzędników. Ma również zapewnić wsparcie dla pracowników z niepełnosprawnościami, starszych pracowników i dla młodych rodziców. Plan ma zacząć działać w tym roku.

Fundamentem planu są ankiety, które ratusz przeprowadził wśród pracowników. Pytał ich m.in. o atmosferę w pracy, traktowanie w odniesieniu do płci oraz o to, czy magistrat jest przyjazny dla osób z niepełnosprawnościami, dla osób starszych i młodych rodziców.

78 proc. pracowników uważa, że atmosfera w urzędzie jest przyjazna dla kobiet. 7 proc. uważa, że nie, a 15 proc. nie ma o tym zdania. 67 proc. pracowników chwali podejście do młodych rodziców, 12 proc. się z tym nie zgadza.

Ankiety mają być powtarzane co trzy lata. 

Kobiety mierzą coraz wyżej

W urzędzie dominują kobiety. Na 861 pracowników jest 595 kobiet, a mężczyzn – 266. Najliczniejsza grupa kobiet jest w grupie wiekowej 26-40 lat oraz 41-55 lat – po 29 proc. W przypadku mężczyzn najliczniejsza grupa jest w przedziale 41-55 lat (12 proc). 

Dowodem na to, że kobiety nie są gorsze od mężczyzn jest bezpośrednie zaplecze prezydenta Konrada Fijołka. Stanowiska wiceprezydentów miasta pełnią Krystyna Stachowska i Jolanta Kaźmierczak. 

Ostatnio pojawiło się też wiele kobiet na kierowniczych stanowiskach. Obecnie wydziałami zarządza 15 dyrektorek i 18 dyrektorów. Ale jak podkreśla prezydent – w tych przypadkach urząd stawia nie tylko na równość, ale też i na kompetencje.

Szkolenia antydyskryminacyjne

Władze Rzeszowa zapowiedziały w środę także organizowanie szkoleń na temat zapobiegania przemocy, mobbingowi i molestowaniu. Dodatkowe szkolenia zaplanowano z zakresu polityki antydyskryminacyjnej oraz zarządzania zespołem.

Opracowywane będą też zmiany regulaminu pracy urzędu, tak by pracownicy mogli łączyć pracę na miejscu i pracę zdalną. 

Do tej pory Plan Równości Płci wprowadzały głównie uczelnie, mają go między innymi Uniwersytet Warszawski, Akademia Górniczo-Hutnicza czy Politechnika Krakowska. Teraz przyjmują go miasta. W ubiegłym roku tę ścieżkę wybrał Wrocław, Kraków i Rzeszów.

Rzeszowski Plan Równości Płci ma obowiązywać do 2030 roku. 

(saba)

redakcja@rzeszow-news.pl

Reklama