Reklama

Wygasły w rzeszowskiej Radzie Miasta mandat po św. p. Antonim Kopaczewskim nie będzie obsadzany. Informują o tym w szczególności Nowiny, a kolega Jerzy Cypryś dziwi się na ich łamach, dlaczego podjąłem taką decyzję. Otóż wyjaśniam.Decyzja ta wynika ze szczegółowych konsultacji z prawnikami urzędu miasta i wojewody. Jej podstawą jest ustawa „ordynacja wyborcza do rad gmin, powiatów i sejmików wojewódzkich z 1998 roku”, a może jeszcze bardziej załączone tu  Wytyczne PKW (Państwowa Komisja Wyborcza). W tych wytycznych naszego przypadku dotyczy ostatnie zdanie ze strony pierwszej. Ponadto, w związku ze spodziewanym wówczas odejściem p. Cyprysia do zarządu Województwa i zwolnienia jego mandatu, jeszcze w czerwcu zwróciliśmy się o interpretację takiej sytuacji do Komisarza Wyborczego w Rzeszowie, który powiedział nam, że: zgodnie ze wspomnianą wyżej ordynacją wyborczą – „w okresie sześciu miesięcy przed upływem kadencji organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego takiego jak rada gminy liczącej powyżej 20.000 mieszkańców – niedopuszczalne jest podejmowanie uchwały o uzupełnieniu składu osobowego tego organu”. Komisarz powołał się także na wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w analogicznej sprawie http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/64C885C6DF.

Reklama

Bądź na bieżąco.

Rzeszów News - InstagramObserwuj nas na Instagramie!

Mówiąc w pewnym uproszczeniu. Na 6 miesięcy przed końcem kadencji w gminach, gdzie okręgi są jednomandatowe, w razie potrzeby uzupełnienia składu rady, przeprowadza się wybory uzupełniające, a w pozostałych (okręgi wielomandatowe z listami kandydatów), powołuje następnego kandydata z listy, co – w przeciwieństwie do kosztownego organizowania wyborów – jest zabiegiem łatwym i prostym. Dlatego podzielam krytyczne opinie, że ten przepis jest zły i źle się stało, iż ustawodawca nie zróżnicował tej zasady, w stosunku do gmin z okręgami wielomandatowymi. Nic by nie kosztowało uzupełnienie naszej Rady o p. Szaramę.  Jednak tego przepisu nie przeskoczymy. Szczęśliwie, począwszy od najbliższych wyborów, w samorządach będzie obowiązywać uchwalony w 2011 roku kodeks wyborczy – tam ta sprawa jest już rozwiązana racjonalnie i uzupełnianie składu rady takiej jak rzeszowska, będzie możliwe do końca kadencji.

Reklama