Zdjęcie: Materiały Podkarpackiego Urzędu Marszałkowskiego
Reklama

Lepsze możliwości leczenia małych pacjentów i więcej specjalizacji do kształcenia przyszłych pediatrów – to ma zapewnić Podkarpackie Centrum Zdrowia Dziecka, które powstanie w Rzeszowie. Inwestycja szacowana jest na 300 mln zł.

PCZD ma powstać do 2024 roku przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 2 przy ul. Lwowskiej. Inwestycję podzielono na dwa etapy. W pierwszym powstanie nowy budynek szpitalny, w drugim zostaną przebudowane i rozbudowane istniejące budynki I oraz H3. Nowy obiekt będzie miał 12 tys. m kw. i powstanie w bliskim sąsiedztwie trzech klinik: ortopedii dzieci, chirurgii i onkohematologii.

W nowym obiekcie znajdą się: blok operacyjny dla dzieci i dorosłych, Bank Krwi z pracownią immunologii transfuzjologicznej, centralna sterylizatornia dla potrzeb całego szpitala, stacja dializ dla dorosłych i dzieci oraz oddział anestezjologii i intensywnej terapii dla dzieci ze zwiększoną ilością stanowisk. Ta część inwestycji ma być gotowa już do 2022 roku.

Jeśli chodzi o przebudowę i rozbudowę istniejącego budynku szpitalnego I oraz H3, to tam powstaną: specjalistyczna poradnia da dzieci, zespół pracowni diagnostycznych dla dzieci, komora hiperbaryczna, pracowania przygotowania żywienia pozajelitowego i dojelitowego, a także Regionalny Ośrodek Leczenia Mukowiscydozy oraz klinika kardiologii dziecięcej, otolaryngologii dziecięcej i okulistyki dziecięcej.

– W drugim etapie inwestycji przewidziana jest również rozbudowa i przebudowa infrastruktury technicznej, przygotowanie terenu pod budowę oraz budowa parkingu wielopoziomowego dla małych pacjentów oraz ich rodzin – informuje Aleksandra Gorzelak-Nieduży z biura prasowego Podkarpackiego Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie.

Reklama

Bądź na bieżąco.

Rzeszów News - InstagramObserwuj nas na Instagramie!

To właśnie samorząd wojewódzki jest odpowiedzialny za budowę Podkarpackiego Centrum Zdrowia Dziecka w Rzeszowie. W planach jest także utworzenie bazy dydaktyczno-szkoleniowej dla studentów Wydziału Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego wraz z zapleczem socjalnym.

Brak nowoczesnej placówki do ratowania zdrowia i życia dzieci i młodzieży sprawia, że każdego roku prawie 7000 osób szuka lepszej pomocy medycznej poza granicami naszego województwa. Tylko w 2017 roku samorząd podkarpacki musiał na to wydać ponad 43 mln zł. – Powstanie PCZD umożliwi także kształcenie specjalistów w specjalnościach pediatrycznych na terenie Podkarpacia – wyjaśnia Aleksandra Gorzelak-Nieduży.

W tej chwili na Podkarpaciu można uzyskać specjalizację jedynie w 7 spośród 13 dostępnych specjalizacji dziecięcych. Powodem jest brak specjalistycznych oddziałów, w których mogłyby się odbywać staże specjalizacyjne i rezydentury. One mają być prowadzone w zaplanowanym PCZD. 

(jg)

redakcja@rzeszow-news.pl

Reklama