Reklama

Na Uniwersytecie Rzeszowskim rozpoczęły się wypłaty stypendiów dla studentów. O 100 złotych wzrosły stypendia przyznawane przez rektora.

Uniwersytet Rzeszowski obowiązkowo miał wypłacić stypendia do końca października. W nowym roku akademickim zrobił to przed wymaganym terminem, wzrosła także liczba stypendiów w porównaniu z ubiegłym rokiem.

W tym roku UR na tzw. fundusz pomocy materialnej, z którego wypłacane są stypendia, otrzymał ministerialną dotację – ponad 31,5 mln zł. Na stypendia i zapomogi wydano 27,5 mln zł, resztę przeznaczono na remont akademików.

– Wypłata stypendiów w październiku spowodowana była usprawnieniem sytemu przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej. Zmiana podyktowana była potrzebą wyjścia naprzeciw oczekiwaniom studentów – mówi prof. Wojciech Walat, prorektor ds. studenckich i kształcenia Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Wnioski o przyznanie stypendium socjalnego w nowym roku akademickim rozpatrywane były na podstawie dochodów uzyskanych przez rodzinę studenta. Wysokość górnego progu dochodu ustalono na 780 zł. W zeszłym roku było 700 zł. Wysokość stypendiów socjalnych wyniosła od 350 do 470 zł, zwiększonego z tytułu zakwaterowania w domu studenckim lub poza nim od 410 zł 530 zł.

Wyjątkiem było stypendium specjalne dla niepełnosprawnych (od 260 do 460 zł), które przyznawane jest bez względu na osiągane przez rodzinę studenta dochody. Inną formą pomocy jest jednorazowa zapomoga przyznawana studentowi, który z przyczyn losowych znalazł się w przejściowo trudnej sytuacji materialnej. Maksymalna zapomoga wyniosła 700 zł.

Wszyscy mogli ubiegać się o stypendium rektora dla najlepszych studentów. Otrzymało je nie więcej niż 10 proc. wszystkich studentów danego kierunku studiów.

– Nowością jest możliwość otrzymania stypendium rektora już na I roku studiów I stopnia lub studiów jednolitych magisterskich, oczywiście pod pewnymi warunkami – wyjaśnia Helena Wilk, kierownik działu spraw studenckich UR.

Wysokość stypendium rektora wzrosła o 100 zł w porównaniu z ubiegłym rokiem. Studenci, którzy uzyskali od 1 do 44,99 pkt. otrzymali 500 zł, 650 zł dla tych, którzy zmieścili się w przedziale 45-49,99 pkt. Najwyższe stypendium – 800 zł – dostali ci, którzy mieli 50 i więcej punktów.

W nowym roku akademickim na UR stypendium socjalne otrzymało do tej pory ok. 1750 studentów, stypendium socjalne w zwiększonej wysokości 2352 studentów studiów stacjonarnych. Stypendium specjalne dla niepełnosprawnych dostało 437 studentów. Stypendium rektora otrzymało ok. 1500 studentów.

Łącznie pomocą materialną objęto ponad 5,6 tys. studentów. Na UR studiuje 20 tys. osób.

redakcja@rzeszow-news.pl

Reklama

NAPISZ KOMENTARZ:

Comments are closed.