Reklama

Konsorcjum firm: Aldesa Construcciones Polska i Aldesa Construcciones złożyło najkorzystniejszą ofertę w przetargu na kontynuację projektowania i budowę drogi ekspresowej S19 na odcinku węzeł Sokołów Małopolski – Stobierna.

Wartość robót to prawie 290 mln zł. Konsorcjum zaoferowało wykonanie zadania w ciągu 30 miesięcy oraz 10-letnią gwarancję jakości. Odcinek realizowany będzie w systemie „optymalizuj – projektuj – buduj”.

– W przypadku braku odwołań pozostałych stron postępowania na wybór najkorzystniejszej oferty, dokumenty z postępowania przetargowego zostaną przekazane do kontroli uprzedniej prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku kontroli, możliwe będzie podpisanie umowy z wykonawcą – poinformowała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Zakres prac obejmie wykonanie drogi o przekroju 2+1 i długości 12,5 km wraz z budową obiektów inżynierskich oraz węzła „Sokołów Małopolski” zlokalizowanego na drodze wojewódzkiej nr 875. Nowy odcinek S19 ominie Sokołów Małopolski od strony wschodniej i zostanie bezpośrednio połączy z oddanym już do ruchu odcinkiem S19 Stobierna – w. Rzeszów Wschód.

W ramach postępowania przetargowego na realizację S19 od Sokołowa Młp. do Stobiernej, do GDDKiA wpłynęło 10 ofert od firm i konsorcjów zainteresowanych realizacją kontraktu. Najniższą ofertę na kwotę 289,9 mln zł złożyło konsorcjum, którego liderem jest Aldesa Construcciones Polska. Najwyższa oferta (414 mln zł) była od konsorcjum z liderem Przedsiębiorstwem Inżynieryjnym IMB – Podbeskidzie.

W postępowaniu przetargowym przyjęte zostały trzy kryteria oceny ofert: cena, okres gwarancji oraz termin wykonania. Wszyscy oferenci zaproponowali 10-letni okres gwarancji, natomiast termin realizacji między 30 a 31 miesięcy.

redakcja@rzeszow-news.pl

Reklama

NAPISZ KOMENTARZ:

Comments are closed.