Zdjęcie: Pixabay
Reklama

Duża liczba prac i zainteresowanie uczestników sprawiły, że miejsce akcji „Najdłuższa Książka Świata” została przeniesiona na plac obok rzeszowskiej fontanny multimedialnej przy al. Lubomirskich.

„Najdłuższa Książka Świata” jest organizowana przez Filię nr 10 Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie oraz Studenckie Koło Naukowe Animatorów Kultury Literackiej Dzieci przy Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Rzeszowskiego. Finał piątej edycji tego wydarzenia (3 kwietnia) jest częścią Międzynarodowego Dnia Książki dla Dzieci.

Pierwotnie finał miał się odbyć przy ul. Podchorążych 1 (obok Filii nr 10 WiMBP). Na placu zabaw miała być złożona Najdłuższa Książka Świata z prac dzieci (w wieku 5-10 lat), które przesyłały je do 1 marca do wszystkich placówek WiMBP. Zadaniem dzieciaków było narysowanie prac z ilustrowanymi ulubionymi, zwierzęcymi postaciami literackimi. 

Okazało się, że zainteresowanie akcją przerosło oczekiwania organizatorów i konieczna jest zmiana miejsca, gdzie prace uczestników „NKŚ” będą złożone – nowe miejsce to tereny fontanny multimedialnej. Nie zmienia się godzina rozpoczęcia akcji – 10:00. Aktualne jest też spotkanie z Beatą Gawryluk, dziennikarką, tłumaczką, autorką książek dla dzieci. 

Finał Najdłuższej Książki Świata rozpocznie się właśnie od rozmowy z Beatą Gawryluk,
a następnie recytowaniem wiersza przez dzieci, by potem przejść do złożenia Najdłuższej Książki Świata ze wszystkich prac uczestników akcji. Wszyscy otrzymają upominki – pamiątkowe zakładki oraz przypinki. Celem akcji jest promowanie czytelnictwa.

W 2018 roku w Najdłuższą Książkę Świata zaangażowało się 1277 dzieci z 31 szkół i przedszkoli w regionie. Z prac powstała książka o długości 536 metrów i 58 centymetrów, która liczyła 1849 stron.

(ak, jg)

redakcja@rzeszow-news.pl

Reklama
UDOSTĘPNIJ

NAPISZ KOMENTARZ: