Inauguracja roku akdemickiego na PRz. Rektor: mamy naukę na sprzedaż [FOTO]

Reklama

– Akademickość należy wiązać z (…) budowaniem nowoczesnej wspólnoty na bazie wzajemnego szacunku. Wzajemnego szacunku, ale bez pobłażania dla tych, którzy łamią akademickie i społeczne reguły – mówił w piątek podczas inauguracji roku akademickiego na Politechnice Rzeszowskie jej rektor prof. Piotr Koszelnik.

 

W piątek Politechnika Rzeszowska rozpoczęła oficjalnie 70. rok akademicki z nowym rektorem prof. Piotrem Koszelnikiem i można już powiedzieć, starą epidemią koronawirusa. Nowy rektor, mimo szczególnej sytuacji, w swoim pierwszym inauguracyjnym przemówieniu, postanowił nie poświęcać zbytnio dużo uwagi pandemii.

Niemniej jednak w tym kontekście zwrócił uwagę na to, że często stawiamy sobie pytanie: czy wyciągamy wnioski z epidemii? W jego opinii właściwie sformułowane pytanie to: jakie wnioski wyciągamy z epidemii?

– Moim zdaniem głównym z nich powinno być zauważenie roli badań naukowych jako tego elementu gospodarki, który jest kluczowy dla funkcjonowania społeczeństwa – mówił prof. Piotr Koszelnik. – Czy można powiedzieć, że któreś tematy badawcze są ważniejsze od innych. Nie. Nigdy nie wiemy, jakie informacje będą nam potrzebne w przyszłości.

Odwaga i aktywność 

Rektor PRz podkreślił, że uczelnia, którą przyszło mu zarządzać, także prowadzi wiele badań, szczególnie inżynieryjno-technicznych. – Mamy bardzo dobrych, mądrych naukowców, znakomitą bazę aparaturową i laboratoryjną, które wymagają ciągłych nakładów i uzupełnień. Będziemy się o to starać wykorzystując różne programy i konkursy – zapowiedział prof. Koszelnik.

– Będziemy wzmacniać kadrę naukową. Zauważam dużą odwagę i aktywność młodszych pracowników, a kadra bardziej doświadczona też nie chce pozostać w tyle – podkreślał.

Rektor mówił również, że uczelnia, ze względu na swoją specyfikę, dąży do tego, aby badania były jeszcze bardziej przydatne dla przemysłu. Dowodem na to mają być rankingi, które wskazują, że politechnika w zakresie praw do wynalazków jest czołową uczelnią w Polsce (9. miejsce), zaś w pozyskiwaniu środków na badania naukowe 12 pośród kilkudziesięciu uczelni akademickich i odpowiednio 8. i 4. pośród politechnik.

– Zapraszamy naszych przyjaciół z przemysłu do współpracy. Może nie we wszystkim pomożemy, ale w bardzo wielu dziedzinach tak – mówił rektor Koszelnik. – Jesteśmy dumni z naszego patrona Ignacego Łukasiewicza, ale nie zgadzamy się tylko z pięcioma słowami, jakie w swoim życiu wypowiedział do wysłanników Rockefellera: „Nie mam wiedzy na sprzedaż”. My mamy – stwierdził rektor.

Wspólne role i zadania

Przemówienie inauguracyjne władz uczelni nie mogło się także obyć bez mówienia o idei akademickości. Rektor w tym kontekście podkreślił, że władze Politechniki Rzeszowskiej są odpowiedzialni za bezpieczeństwo, pracowników, studentów i doktorantów. – To bezdyskusyjne i tak działamy – zaznaczył prof. Koszelnik.

Akademickość to każde badania i jakość kształcenia. – Chcemy, aby absolwenci Politechniki Rzeszowskiej nadal byli pierwszym wyborem dla przedsiębiorstw, dlatego, że posiadają najlepsze umiejętności i wiedzę. Dążymy do tego, aby maturzyści nie musieli poszukiwać upragnionych zawodów gdzieś „w świecie”, ale aby mieli możliwość zdobycia dobrego wykształcenia tutaj – mówił rektor Koszelnik. 

Kolejny rodzaj odpowiedzialności, o której wspominał rektor PRz, to odpowiedzialność za budowanie wspólnoty. – Musimy budować naszą wspólnotę akademicką gdzie każdy: student, profesor, referent jest istotnym i kluczowym elementem. Wszyscy mamy w tej wspólnocie rolę i zadania – zaznaczał prof. Koszelnik.

Nie uchybić godności urzędu

Rektor sprzeciwił się także traktowaniu akademickości jako synonimu konserwatyzmu i nudy. – Zwyczaje akademickie: immatrykulacja, uroczysta promocja, doktorat honorowy, toga… to wyróżnik naszej korporacji. Akademickość należy wiązać z rozwojem, nową myślą i budowaniem nowoczesnej wspólnoty na bazie wzajemnego szacunku. Wzajemnego szacunku, ale bez pobłażania dla tych, którzy łamią akademickie i społeczne reguły – podkreślał prof. Piotr Koszelnik.

Na koniec, nowy rektor Politechniki Rzeszowskiej zobowiązał się, że dołoży wszelkich starań, by „rządzić sprawiedliwie, dochowywać obietnic, w niczym nie uchybić godności urzędu rektora oraz mądrze służyć całej społeczności akademickiej Politechniki Rzeszowskiej”.

Nowy rok akademicki 2020/2021 na PRz rozpoczęło blisko 13 tys. studentów, z czego na pierwszym roku blisko 5,5 tys. Kształcą się na 27 kierunkach na 7 wydziałach. Studenci są z wszystkich 16 województw.   

(jg)

redakcja@rzeszow-news.pl

Reklama