Zdjęcie: Sebastian Stankiewicz / Rzeszów News
Reklama

Ratusz ogłosił konkurs na zagospodarowanie prawego brzegu Wisłoka. Autor najlepszej pracy może wygrać 30 tys. zł.

Konkurs na urządzenie przybrzeżnych terenów – od mostu Karpackiego (zapory) do mostu Zamkowego – w marcu zapowiedział Marek Bajdak, pełniący funkcję prezydenta Rzeszowa. To próba ratowania zielonych terenów przed kolejną zabudową mieszkaniową.

Do urządzenia jest 10-hektarowy teren (obszar o długości ok. 1 km i szerokości blisko 100 m). Celem konkursu jest wyłonienie koncepcji zagospodarowania terenów na prawym brzegu Wisłoka. – To bardzo ważny dla mieszkańców Rzeszowa teren, dlatego musi być mądrze zagospodarowany. Takie są oczekiwania mieszkańców – przekonuje Marek Bajdak. 

– Wierzę, że konkurs przyniesie ciekawe propozycje i będzie inspiracją, punktem wyjścia do dalszych działań w kwestii stworzenia w tym miejscu jak najlepszej publicznej strefy wypoczynku i rekreacji – argumentuje Bajdak. 

Konkurs jest – jak informują służby ratusza – otwarty, jednoetapowy, adresowany do wszystkich osób posiadających wykształcenie wyższe o kierunku architektura, urbanistyka, architektura krajobrazu, planowanie przestrzenne lub gospodarka przestrzenna.

Ci, którzy wezmą udział w konkursie, w koncepcji mają ująć obiekty ogólnodostępne i łatwe w utrzymaniu, bezpieczne i niewymagające specjalnego dozoru. Mają być one także dla osób niepełnosprawnych oraz osób z wózkami dziecięcymi. 

Koncepcja powinna zawierać elementy infrastruktury wypoczynkowej – ścieżki rowerowe, aleje spacerowe, plac zabaw, siłownię terenową, plażę, wodny plac zabaw, elementy małej architektury (oświetlenie, ławki, kosze na śmieci), toalety oraz kawiarnię terenową. 

Ponadto, w pracach trzeba uwzględnić nowe nasadzenia, zachowanie jak największej ilości drzew i krzewów, pozostawić przebieg alejek spacerowych i ścieżki rowerowej, oświetlenia oraz „Przestrzeni Kwadratowej” nad Wisłokiem. 

Osoby zainteresowane udziałem w konkursie zapytania mogą przesyłać do 28 maja br. Odpowiedzi otrzymają do 11 czerwca. Składanie wniosków potrwa do 25 czerwca. Ci, którzy spełnią formalne wymagania, zostaną zaproszeni do konkursu – do 2 lipca. Nadsyłanie prac potrwa do 27 sierpnia, a zwycięzców konkursu poznamy 10 września br.

Praca konkursowa musi składać się z części graficznej (wizualizacje) i opisowej. W tej drugi trzeba podać przyjętą ideę rozwiązań urbanistyczno-architektonicznych, sposób powiązania z terenami sąsiednimi, opis rozwiązań komunikacyjnych i podać szacunkowy koszt inwestycji. 

W konkursie przewidziano trzy nagrody. Pierwsza to 30 tys. zł, druga – 16 tys. zł, trzecia – 8 tys. zł. Za przeprowadzenie konkursu odpowiedzialny będzie Zarząd Zieleni Miejskiej w Rzeszowie.

(ram)

redakcja@rzeszow-news.pl

Reklama