Zdjęcie: Materiały WiMBP w Rzeszowie

Do 6 października można w Rzeszowie oglądać wystawę poświęconą działalności jednej z najstarszych i najdłużej prosperujących w mieście firm – „I. Schaitter i Spółka”.

Ekspozycję otwarto w poniedziałek w budynku głównym Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Rzeszowie przy ul. Sokoła 13. Handel rozpoczęty przez przedstawicieli znanego i zasłużonego dla Rzeszowa rodu Schaitterów w pierwszej połowie XIX w. kontynuowany był od 1918 roku do końca lat 40. XX wieku, przez (początkowo wspólnika – od 1918 r. – a następnie właściciela firmy – od 1928 r.) Michała Franciszka Gottmana.

– Na wystawie prezentowane są materiały pochodzące z XIX i XX wieku, związane zarówno z działalnością handlową, jak również społeczną i naukową właścicieli przedsiębiorstwa – poinformowała Klaudia Kobylańska z WiMBP w Rzeszowie. 

Wśród dokumentów na wystawie odnaleźć można m.in. portrety, legitymacje potwierdzające członkostwo w organizacjach i stowarzyszeniach, rękopisy, korespondencje, dyplomy, wykazy osób zatrudnionych w firmie, afisze reklamowe, druki ulotne, cenniki, materiały firmowe (blankiety, karty korespondencyjne, koperty), etykiety i opakowania po produktach sprzedawanych w sklepie, księgi handlowe, inwentarze, bilanse, fotografie, etc.

Dopełnienie wystawy stanowią wybrane eksponaty z niegdysiejszego wyposażenia sklepu oraz towary w nim sprzedawane. Archiwalia podzielone tematycznie umieszczone są w dziesięciu gablotach: właściciele przedsiębiorstwa i ich działalność; pracownicy/materiały reklamowe; materiały firmowe i reklamowe; etykiety i cenniki; stacje benzynowe; księgi handlowe, inwentarze, bilanse; handel w okresie wielkiej wojny; wyposażenie sklepu i sklepowy asortyment.

Wszystkie prezentowane na wystawie materiały zostały udostępnione za zgodą i dzięki uprzejmości Jerzego Gottmana, syna ostatniego właściciela firmy „I. Schaitter i Spółka”. Ekspozycję można zwiedzać w godzinach otwarcia WiMBP. Wstęp bezpłatny.

Wystawa jest częścią projektu WiMBP, dotyczącego cyfryzacji i udostępnienia online materiałów archiwalnych poświęconych zasłużonemu dla miasta rodowi Schaitterów.     
2 października o godz. 16:00 w Bibliotece odbędzie się spotkanie podsumowujące projekt. Wstęp na spotkanie jest wolny.

(ak)

redakcja@rzeszow-news.pl

NAPISZ KOMENTARZ:
Reklama