Fot. Materiały prasowe. Na zdjęciu Tomasz Poręba
Reklama

Wczoraj Parlament Europejski przyjął moje sprawozdanie nt infrastruktury transportowej w Europie Środkowo-Wschodniej. Jest to pierwszy w historii PE kompleksowy dokument poświęcony w całości rozwojowi infrastruktury w tym regionie.

W przyjętym sprawozdaniu znalazło się wezwanie do Komisji Europejskiej i państw członkowskich o zajęcie się pilną potrzebą wzmocnienia infrastruktury drogowej wzdłuż wschodniej granicy UE w tym jak najszybszą budową drogi Via Carpathia. To prawdziwy przełom w podejściu do Via Carpathia o budowę której zabiegam w Brukseli od wielu lat. PE przyjął moje argumenty, że dzięki Via Carpathia regiony UE położone peryferyjnie uzyskają możliwość przyspieszonego rozwoju i szybciej dorównają bardziej rozwiniętym obszarom Unii. Budowa szlaku pobudzi również napływ inwestycji, wzrost przedsiębiorczości oraz poprawi bezpieczeństwo całej UE zwłaszcza w kontekście konfliktu zbrojnego na Ukrainie.

W dokumencie PE zachęca państwa członkowskie do przygotowania montażu finansowego dla tej inwestycji z wykorzystaniem wszystkich możliwych instrumentów finansowych takich jak fundusz Łącząc Europę czy Europejski Fundusz na Rzecz Inwestycji Strategicznych a w perspektywie kolejnego przeglądu wytycznych transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T dołożenia wszelkich starań, aby szlak Via Carpathia został wpisany na całej długości do sieci bazowej TEN-T. Zaznaczyłem również, że należy zbadać ponadto możliwość otwarcia korytarza Ren-Dunaj na północ od UE przez Via Carpathia.

Reklama

Bądź na bieżąco.

Rzeszów News - InstagramObserwuj nas na Instagramie!

Dokument odnosi się także do budowy szlaku Rail Baltica, wskazując go jako pozytywny przykład współpracy między zainteresowanymi krajami. Parlament Europejski pozytywnie ocenił również wspólne, międzynarodowe inicjatywy państw członkowskich w regionie na rzecz rozwoju nowego, kolejowego szlaku towarowego nr 11 (zwanego Szlakiem Bursztynowym) łączącego ośrodki przemysłowo-handlowe Polski, Słowacji, Węgier i Słowenii wspólną ofertą w zakresie alokacji przepustowości dla międzynarodowych pociągów towarowych. Takie projekty promują kolej jako środek transportu w międzynarodowych przewozach towarowych, poprawiają konkurencyjność transportu kolejowego oraz zapewniają lepsze wykorzystanie istniejącej przepustowości dla towarowych przewozów międzynarodowych.

W dokumencie podniosłem również kwestię strategii makroregionalnej na rzecz Karpat. Makroregionalne strategie UE, takie jak istniejące już strategie na rzecz Morza Bałtyckiego, regionu Dunaju i regionu adriatycko-jońskiego oraz przyszła strategia na rzecz regionu Karpat, zapewniają innowacyjne ramy zarządzania w zakresie pokonywania wyzwań stojących przed polityką transportową, z którymi państwa członkowskie nie mogą uporać się same.

Raport porusza też problem Nord Streamu, wskazując go jako projekt hamujący inwestycje w regionie. Parlament Europejski jest zaniepokojony tym, że realizacja projektów takich jak gazociąg Nord Stream może zakłócić i zablokować inwestycje w tym regionie, zwłaszcza w rejonie Bałtyku. W sprawozdaniu podkreślono, że wszystkie rurociągi podwodne muszą spełniać wymogi głębokości zanurzenia u wejścia do portu.

Reklama