W tym tygodniu na zaproszenie Marszałka Ortyla i moje na Podkarpacie przyjechała unijna komisarz ds. rozwoju regionalnego Corina Cretu.

Jestem bardzo zadowolony z tej wizyty, gdyż stanowi swoiste zwieńczenie wielu miesięcy pracy. Wizyta komisarz Cretu dotyczyła trzech tematów, bardzo istotnych z punktu widzenia całego Podkarpacia i Polski Wschodniej.

Przede wszystkim – doszło do podpisania porozumienia „Lagging Regions” między Komisją Europejską a Województwem Podkarpackim dającego możliwość ubiegania się o finansowanie do kwoty 1 mln euro dla podkarpackich firm i instytucji na projekty innowacyjne i badawcze.

Po drugie – strategia makroregionalna dla regionu Karpat. To bardzo ważny element nie tylko programu Prawa i Sprawiedliwości, ale także mojej codziennej pracy w Parlamencie Europejskim, który umożliwiłby zapewnienie dodatkowych źródeł finansowania dla projektów europejskich realizowanych na obszarze Karpat. Komisarz Cretu podczas wizyty w naszym regionie zapewniła o swoim poparciu dla tej inicjatywy. Wspólnie z Marszałkiem Ortylem poinformowaliśmy Panią Komisarz, że wkrótce polski rząd przedstawi w KE niezbędny oficjalny wniosek i dokumentację służące powstaniu tej strategii.

Po trzecie – droga S19 i Via Carpathia, czyli jeden z kluczowych elementów strategii karpackiej i kręgosłup rozwojowy Polski Wschodniej. Komisarz Cretu poinformowała, że bardzo się cieszy z woli politycznej nowego polskiego rządu, który chce jak najszybciej budować tę drogę. Dodała, że Komisja Europejska będzie te wysiłki wspierać. Wraz z Marszałkiem Ortylem przekazaliśmy Komisarz deklarację woli o budowie tego szlaku podpisaną podczas niedawnej konferencji ministrów infrastruktury państw szlaku Via Carpathia.

Na dzień dzisiejszy trwają zaawansowane prace na odcinku Rzeszów-Lublin. Podczas organizowanej przeze mnie w styczniu konferencji w Rzeszowie ministrowie infrastruktury i rozwoju zapewnili o zabezpieczeniu środków na odcinku południowym z Rzeszowa do Babicy, co jest świetną wiadomością, gdyż pozwoli nam ruszyć z budową całego odcinka S19 w kierunku Barwinka na granicy ze Słowacją.

Wizyta komisarz Cretu była bardzo owocna i daje nadzieję na przychylne stanowisko Komisji dla realizacji kluczowych dla Podkarpacia inwestycji rozwojowych.

NAPISZ KOMENTARZ:
Reklama