Zdjęcie: Pixabay.com
Reklama

„Studium wojny teoria i praktyka na przykładzie Ukrainy” – taki tytuł nosi bezpłatny kurs organizowany przez WSPiA Rzeszowską Szkołę Wyższą. Zajęcia poprowadzą ukraińscy wykładowcy, eksperci z zakresu bezpieczeństwa i obronności, w tym m.in. b. wiceminister obrony Ukrainy.

Przemysław Pawlak, rzecznik WSPiA, wyjaśnia, że kurs odbędzie się w formie zdalnej za pośrednictwem platformy MS Teams. Uczestniczyć w nim mogą wszystkie osoby zainteresowane tematyką teorii wojen.

W kursie „Study War” mogą także uczestniczyć osoby spoza uczelni, które chcą dowidzieć się więcej na temat genezy, strategii prowadzenia wojen, systemów obronnych czy psychologicznych konsekwencji konfliktów zbrojnych.

– Wykłady potrwają dwa semestry. Łącznie będzie to 120 godzin. Zajęcia będą tłumaczone na język polski i zakończą się otrzymaniem certyfikaty ukończenia kursu – poinformował Przemysław Pawlak. 

Tematykę zajęć podzielono na trzy moduły. Pierwszy to podstawy organizacji wojskowej i systemów wojny. Kolejny – uwarunkowań prawno-traktatowych w zakresie krajowym i międzynarodowym. W ostatnim wykładowcy skupią się na wojnie rosyjsko-ukraińskiej.  

Uczestnicy zająć poznają podstawy organizacji armii ukraińskiej, systemy gotowości obronnej, taktyki, strategie i użycie sił zbrojnych. Mowa będzie także o regulacjach prawnych konfliktów zbrojnych, budowaniu podstaw prawnych sfery bezpieczeństwa i obrony państwa oraz przestrzeganiu praw wojny.

W module dotyczącym wojny rosyjsko-ukraińskiej mowa będzie o historii i genezie konfliktu zbrojnego między Ukrainą a Rosją, konsekwencjach konfliktu i jego wpływie na gospodarkę kraju i świata, wpływie tożsamości narodowej na morale społeczeństwa i determinację wojsk ukraińskich.

Poruszony zostanie również temat przyszłość struktur państwowych Ukrainy, konsekwencji i wpływu agresji Rosji na życie obywateli Ukrainy oraz psychologicznych konsekwencji wojny. 

Wykładowcami kursu „Study War” będą specjaliści z Ukrainy z zakresu bezpieczeństwa i obronności. Pierwsze spotkania poprowadzi Leonid Poliakow, wiceminister obrony Ukrainy w latach 2005–2008 i 2014.

Kolejne wykłady przedstawią profesorowie oraz eksperci z Lwowskiego Uniwersytetu Narodowego im. I. Franko, Kijowskiego Uniwersytetu Narodowego im. T. Szewczenki, Uniwersytetu Narodowego „Akademia Kijowsko-Mohylańska”, Narodowego Technicznego Uniwersytetu Ukrainy „Politechniki Kijowskiej im. Ihora Sikorskiego oraz Ukraińskiego Centrum Badań Ekonomicznych i Politycznych im. Ołeksandra Razumkowa.  

„Study War” rozpocznie się na początku grudnia br. Szczegółowy program zostanie przesłany uczestnikom po rozpoczęciu zajęć. Aby wziąć udział w zajęciach, należy wypełnić formularz.  

(ram)

redakcja@rzeszow-news.pl

Reklama