Zdjęcie: Materiały prasowe

Zajęcia prowadzone zarówno w siedzibie uczelni, jak i w trybie zdalnym – tak będzie wyglądał semestr zimowy w roku akademickim 2021/2022 w WSPiA Rzeszowskiej Szkole Wyższej.

Decyzja władz WSPiA – jak poinformował w piątek rzecznik uczelni Przemysław Pawlak – podyktowana jest ciągle niepewną sytuacją sanitarno-epidemiologiczną oraz zapowiadaną czwartą falą pandemii.

Zasady organizacji zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022 określono w wydanym w czwartek (9 września) komunikacie rektora WSPiA. Został on także przesłany wszystkim studentom na uczelniane skrzynki mailowe.  

W semestrze zimowym na studiach stacjonarnych zajęcia prowadzone będą w dwóch formach. Na wszystkich kierunkach i latach studiów wykłady i konwersatoria będą, co do zasady, w formie zdalnej.

Wyjątkiem są pierwsze wykłady z danego przedmiotu, który będą w siedzibie uczelni. Pozostałe zajęcia – ćwiczenia, warsztaty, lektoraty oraz inne zajęcia praktyczne – będą się w uczelnianych murach.  

Studenci studiów niestacjonarnych wykłady i konwersatoria będą mieć zdalne. Wyjątkiem będą pierwsze wykłady dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2021/2022, które zorganizowane zostaną uczelni.

Zajęcia na poszczególnych specjalnościach, ćwiczenia, lektoraty i seminaria dyplomowe oraz inne zajęcia praktyczne odbywają się w trybie mieszanym.

Oznacza to, że w miarę możliwości pierwsze i ostatnie zajęcia odbywać się będą w siedzibie uczelni, a pozostałe w trybie zdalnym. W trybie zdalnym odbywać się będą także dyżury wykładowców WSPiA.  

Wszystkie zajęcia w siedzibie uczelni będą w grupach dostosowanych do aktualnych wymogów sanitarno-epidemiologicznych z zachowanie wszystkich obowiązujących zasad dotyczących m.in. noszenia maseczek, dezynfekcji rąk i dystansu społecznego.

– Zajęcia w formie zdalnej prowadzone będą z wykorzystaniem dostępnych w WSPiA technik i metod kształcenia na odległość – zakomunikował prof. Jerzy Posłuszny, rektor WSPiA. 

Forma prowadzenia wykładów i ćwiczeń może się zmienić, jeżeli zmieni się sytuacji sanitarno-epidemiologiczna oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa. 

(ram)

redakcja@rzeszow-news.pl

NAPISZ KOMENTARZ:
Reklama