25. inauguracja roku akademickiego w WSPiA Rzeszowskiej Szkole Wyższej [FOTO]

0

Ponad 5000 studentów, w tym ponad 2000 przyjętych na pierwszy rok studiów rozpoczęło naukę w WSPiA Rzeszowskiej Szkole Wyższej. Najstarsza niepubliczna uczelnia na Podkarpaciu w sobotę 5 października zainaugurowała nowy rok akademicki 2019/2020.

 

WSPiA ma w tym roku powody do zadowolenia. Studia w uczelni wybrało 20 procent więcej kandydatów na studia niż w ubiegłym roku. W przyszłym roku będzie obchodzić jubileusz 25 lat działalności. W tym czasie wykształciła ponad 40 tys. osób na czterech kierunkach: „administracji”, „bezpieczeństwie wewnętrznym”, „prawie” i „zarządzaniu”. Uczelnia posiada także uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk prawnych.

Rektor: to był udany rok

Uroczystą inaugurację rozpoczęło coroczne sprawozdanie rektora WSPiA prof. Jerzego Posłusznego z działalności uczelni. – Był to rok udany w życiu naszej uczelni – mówił rektor Posłuszny. – To za sprawą wdrażanej od 2016 r. reformy nazwanej „Nowoczesna Uczelnia”, która w pełni rozwinęła skrzydła właśnie w minionym roku akademickim – podkreślał.

Prof. Jerzy Posłuszny przypomniał, że w WSPIA powstał całkowicie nowy system kształcenia studentów, którego filarami są m.in. „Edukator” – asystent studenta, prowadzenie zajęć np. przy użyciu wirtualnych symulatorów, nowa organizacja przedmiotów. Nowym systemem sprawdzania wiedzy od jest SBS, czy System Kształcenia Praktycznego z kilkudziesięcioma pracowniami praktycznymi.

– To także „MIX Edukacyjny” pozwalający zdobyć dodatkowe punkty do zaliczenia danego przedmiotu i Bon Edukacji Dodatkowej dający studentom możliwość bezpłatnego zdobywania dodatkowych kwalifikacji. Reformę zakończy wprowadzenie nowatorskiego całkowicie punktowego systemu zaliczania – zaznaczył prof. Jerzy Posłuszny.

Od dziś już studenci!

Główną częścią sobotniej uroczystości było przyjęcie nowych studentów rozpoczynających naukę na studia I i II stopnia na kierunkach „administracja”, „bezpieczeństwo wewnętrzne” i „zarządzanie” oraz jednolitych studiach magisterskich na kierunku „prawo”. Złożyli oni uroczyste ślubowanie, po którym zostali mianowani przez rektora WSPiA na studentów.

Ogłoszono także listę najlepszych absolwentów WSPiA. Nagrodę im. Prof. Marcina Jełowickiego dla najlepszego absolwenta „administracji” otrzymał Robert Sochań. Najlepszym absolwentem „bezpieczeństwa wewnętrznego” został Andrzej Kasiurak, „prawa” – Magdalena Trzaska, a „zarządzania” – Aleksandra Kulig.

Najlepsze prace dyplomowe w kategorii prac magisterskich przygotowali: Paweł Kyc (I miejsce), Ewa Łyszczek (II miejsce), Dominik Błaż (III miejsce). W kategorii prac licencjackich wyróżniono prace: Mateusza Kubika (I miejsce), Karoliny Kołodziej (II miejsce), Bożeny Hućko (III miejsce).

Nowi doktorzy

Podczas inauguracji odbyły się promocje doktorskie. W ub. r. stopień doktora uzyskało 7 osób. Przysięgę doktorską złożyli: Grzegorz Szynal, prezes Sądu Rejonowego w Przemyślu; Maria Bernacka-Siemion, sędzia Sądu Rejonowego w Sochaczewie; Anna Moskwa, starszy asystent sędziego w Sądzie Apelacyjnym w Rzeszowie; Violetta Demetraki-Paleolog; notariusz Marcin Raba i Agnieszka Gazda, konsultant prawny MOPS w Dębicy.

Promotorami rozpraw doktorskich byli wykładowcy WSPiA: prof. Andrzej Zoll, prof. Adam Taracha, prof. Antoni Dral i prof. Robert Sawuła.

Podczas inauguracji wręczono także odznaczenia państwowe nadane przez prezydenta RP. Medal Złoty za Długoletnią Służbę otrzymali: prof. Kazimierz Lankosz, prof. Jan Świtka, prof. Krzysztof Eckhardt oraz mgr Maria Bąk. Medal Srebrny za Długoletnią Służbę otrzymała mgr Jolanta Wilczak.

Medalem Brązowym za Długoletnią Służbę odznaczeni zostali: mgr Beata Kiepura-Rogalska, dr Maciej Kobak, mgr Małgorzata Osetkowska, mgr Marcin Ostrowski, dr Marta Pietras-Eichberger, ks. dr Marek Story oraz dr Lech Żukowski. Medale wręczył wicemarszałek podkarpacki Stanisław Kruczek.

Podczas inauguracji po raz pierwszy w historii WSPiA odbył się tzw. dwugłos inauguracyjny. Do dyskusji „Czy Unia Europejska zmierza w kierunku federacji?” zaproszono specjalistów z zakresu prawa międzynarodowego i prawa Unii Europejskiej: dr Martę Pietras-Eichberger, prodziekan – zastępcę dyrektora Kolegium Prawa WSPiA oraz prof. Kazimierza Lankosza, kierownika Zakładu Prawa Międzynarodowego, Stosunków Międzynarodowych i Europeistyki WSPiA.

W inauguracji uczestniczyli przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, duchowieństwa, wymiaru sprawiedliwości i służb mundurowych, środowiska akademickiego i biznesu oraz studenci, pracownicy naukowi i administracyjni WSPiA.

(ak)

redakcja@rzeszow-news.pl

NAPISZ KOMENTARZ:
Reklama