Zdjęcie: Sebastian Stankiewicz / Rzeszów News

Do październikowej pensji pracownicy Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 2 w Rzeszowie dostaną 250 zł podwyżki. Związki zawodowe porozumiały się w tej sprawie z dyrekcją placówki.

O sporze w sprawie wypłaty trzeciej transzy podwyżek wynagrodzenia dla załogi KSW nr 2 informowaliśmy w lipcu br. Dyrekcja szpitala przy ulicy Lwowskiej nie chciała jej wypłacić w tym czasie, bo związkowców oskarżono, że złamali zapisy porozumienia z 2018 roku. Pracownicy mieli otrzymać 750-złotową podwyżkę pensji w trzech ratach. Pierwszą (300 zł) wypłacono od 1 sierpnia 2018, drugą (200 zł) rok później

Trzecia transza (250 zł) miała wejść w życie od 1 lipca 2020 roku, ale na prośbę dyrekcji związkowcy zgodzili się przesunąć ten termin o rok. Okazało się, że podwyżki od 1 lipca br. też stanęły pod znakiem zapytania. Pretekstem miało być to, że siedem związków zawodowych wszczęło spór zbiorowy przed 1 stycznia 2021 r., a miały tego nie robić. Sierpniowe negocjacje niczego nie zmieniły

W środę (13 października) Związek Zawodowy Pielęgniarek Operacyjnych i Anestezjologicznych w KSW nr 2 (jeden z uczestników sporu) poinformował o podpisaniu porozumienia organizacji związkowych z dyrektorką szpitala Barbarą Rogowską. 250-złotowe podwyżki wynagrodzenia otrzymają wszyscy pracownicy szpitala, który pracowali w nim na dzień 31 lipca 2018 r. i pracują do tej pory. 

Z relacji związkowców wynika, że dyrekcja szpitala zaproponowała korzystną formę wypłaty podwyżek. Pracownicy będą mogli wybrać, czy 250 zł (brutto) zostanie włączone do ich wynagrodzenia zasadniczego, czy podwyżka będzie im wypłacana w formie dodatku. Podwyżką będzie objętych ok. 1600 osób. Wypłata wyższych wynagrodzeń ma się rozpocząć już w październiku, a wyrównanie od lipca do września – do końca listopada br. 

Jak czytamy w oświadczeniu ZZ POiA, strony porozumienia „zapewniły sobie również możliwość polubownego i w drodze wzajemnych rozmów rozwiązywania ewentualnych sporów”. Związek przypomniał, że zgoda na odroczenie o rok wypłaty trzeciej transzy podwyżek była wyrazem „odpowiedzialności i zrozumienia związków zawodowych dla sytuacji finansowej”, w jakiej KSW nr 2 znalazł się w trudnym czasie pandemii.

Związek Zawodowy POiA jednocześnie podziękował przedstawicielom wszystkich organizacji związkowych za współpracę i działanie na rzecz pracowników KSW nr 2 w Rzeszowie, którzy mogą cieszyć się z przyznanej podwyżki. „Dziękujemy również (…) Barbarze Rogowskiej za wolę realizacji porozumienia i podjęcie starań w celu pogodzenia odmiennych oczekiwań związkowych” – czytamy o oświadczeniu związku.

(ram)

redakcja@rzeszow-news.pl

NAPISZ KOMENTARZ:
Reklama