Zdjęcie: Sebastian Fiedorek / Rzeszów News
Reklama

Związkowcom nie udało się dojść w czwartek do porozumienia z dyrekcją Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 2 w Rzeszowie na temat wypłaty trzeciej transzy podwyżek dla pracowników. 

W czwartek od godz. 9:30 w szpitalu przy ulicy Lwowskiej, jak informowaliśmy, trwało spotkanie zespołu monitorującego, który zapoznawał się z żądaniami Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położonych KSW nr 2.

Chodzi o realizację zapisów porozumienia zawartego przez siedem związków zawodowych z dyrekcją szpitala w lipcu 2018 roku. Ponad 1900 pracowników miało otrzymać 750-złotowe podwyżki w trzech transzach, ostatnia – 250-złotowa – od 1 lipca 2021 roku.

Dyrekcja szpitala podwyżek w takiej wysokości nie chce wypłacać, twierdzi, że sytuacja finansowa placówki na to nie pozwala, a to jeden z warunków porozumienia sprzed trzech lat. Ponadto, związki miały nie wszczynać nowych sporów do 1 stycznia 2021 r. 

Barbara Rogowska, dyrektor KSW nr 2, mówi, że OZZ PiP złamał zapisy porozumienia, bo już pod koniec ubiegłego roku wszczął spór zbiorowy. Związkowcy mówią, że trzecia transza podwyżki miała być wypłacana od 1 lipca 2020 r., ale zgodzili się na przesunięcie jej o rok.

Związki zaskoczone 

Rok minął, a 250-złotowych podwyżek pracownicy nie dostali. Czwartkowe posiedzenie zespołu monitorującego nie przyniosło rozstrzygnięcia. Oprócz związkowców, dyrektor Rogowskiej, brał w nim udział także marszałek Władysław Ortyl. 

– Jestem zwolennikiem negocjacji i brania odpowiedzialności za te sprawy przez dyrektorów szpitali. To ich rola i zadanie – powiedział nam po zakończeniu posiedzenia marszałek Ortyl.

Pielęgniarski związek zawodowy wydał po popołudniu oświadczenie, w którym czytamy, że podczas posiedzenia dyrektor Barbara Rogowska zaproponowała wypłatę pracownikom 100 zł w formie dodatku, a nie 250 zł, które było zapisane w porozumieniu z 2018 roku. 

„Związki zawodowe są zaskoczona tą propozycją i formą realizacji porozumienia. Odbiega ona od naszego wyobrażenia” – czytamy w oświadczeniu OZZ PiP w KSW nr 2. 

Kilka propozycji 

Z tego samego oświadczenia dowiadujemy się, że na czwartkowym spotkaniu związkowcom przedstawiono stan finansów szpitala za pierwsze pięć miesięcy 2021 roku i część czerwca. „Ale nie otrzymaliśmy prognozy finansowej do końca roku” – twierdzą związki. 

Kolejne spotkanie związkowców z dyrekcją szpitala ma się odbyć 3 sierpnia. – Jestem dobrej myśli, negocjujemy – mówi Barbara Rogowska. Marszałek Ortyl zadeklarował, że włączy się do negocjacji, jeżeli obie strony konfliktu nie dojdą do porozumienia. 

Dyrekcja KSW nr 2 twierdzi, że na stole negocjacyjnym było już kilka propozycji. Jedna z nich to wypłata 250-złotowej podwyżki, ale tylko dla pracowników niemedycznych, np. pracownikom higieny i działów technicznych. Związkowcy na to się nie zgodzili. 

Ustawowe podwyżki

Od 1 lipca pracownicy szpitala, m.in. pielęgniarki, otrzymają ustawowe podwyżki. Są one różne dla poszczególnych grup zawodowych, niektóre przekraczają 40 procent. Do tego dochodzi regulaminowa premia w wysokości 10 proc. wynagrodzenia zasadniczego. 

– Premia jest wypłacana, jeżeli dany pracownik przepracował cały miesiąc. Pieniądze na premie musimy zabezpieczyć we własnym budżecie – twierdzi Barbara Rogowska. Dziś średnia pensja pielęgniarki w KSW nr 2 w Rzeszowie wynosi ok. 6800 zł brutto. 

(ram)

redakcja@rzeszow-news.pl

Reklama