Zdjęcie: Sebastian Stankiewicz / Rzeszów News
Reklama

Pielęgniarskie związki zawodowe Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 2 w Rzeszowie domagają się wypłaty trzeciej transzy podwyżek dla pracowników, które wywalczyły w 2018 roku. 

W lipcu 2018 roku, po trwającym wiele tygodni sporze związkowców z ówczesną dyrekcją szpitala przy ulicy Lwowskiej, zostało podpisano porozumienie z siedmioma związkami zawodowymi w sprawie podwyżek.

Na mocy ówczesnego porozumienia ponad 1900 pracowników szpitala miało otrzymać 750-złotowe podwyżki wynagrodzenia, rozłożone na trzy raty. Pierwsza w wysokości 300 zł została wypłacona od 1 sierpnia 2018, druga (200 zł) od 1 sierpnia 2019 roku.

Trzecia transza podwyżek (250 zł) miała wejść w życie od 1 lipca 2020 roku. Tak się wtedy nie stało. Związkowcy zgodzili się, by ostatnią część wzrostu płac przesunięto na lipiec 2021 roku. Teraz związki zawodowe twierdzą, że obecna dyrekcja KSW nr 2 tego nie realizuje.

Warto jednak przypomnieć, że trzecia transza podwyżek miała być wypłacana pod warunkiem, że Bank Gospodarstwa Krajowego, który udzielił KSW nr 2 ponad 200 mln zł na oddłużenie placówki, przedstawi pozytywną opinię na temat finansów szpitala.

W czwartek (15 lipca) Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położonych w KSW nr 2 poinformował, że dotychczasowe rozmowy z dyrektorką szpitala Barbarą Rogowską na temat wypłaty ostatniej transzy podwyżek zakończyły się fiaskiem. 

W czwartek o godz. 9:30 w szpitalu rozpoczęło się posiedzenie zespołu monitorującego, który ma pomóc w znalezieniu kompromisu. Związkowcy liczą na pomoc marszałka podkarpackiego Władysława Ortyla. 

Reklama

Bądź na bieżąco.

Rzeszów News - Google NewsObserwuj nas na Google News!

– Marszałek bierze udział w tym posiedzeniu. Jego tematem jest odroczenie wypłaty trzeciej transzy podwyżek dla pracowników – potwierdza Monika Konopka z biura prasowego Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie. 

Barbara Rogowska w jednym z pism kierowanych do związkowców napisała, że wypłata ostatniej transzy podwyżek jest możliwa pod warunkiem, że w szpitalu zostaną wygaszone wszelkie spory zbiorowe, a kolejne nie będą wszczynane do 31 grudnia 2023 roku.

Rogowska zapewniła związki, że docenia „poświęcenie, zaangażowanie i wkład” pracowników w działalności szpitala. Związkowcy twierdzą, że są „otwarci na rozmowy i przygotowani do negocjacji”.

„Czekamy na propozycje Pracodawcy w zakresie możliwości realizacji poszczególnych postulatów sporu zbiorowego oraz na propozycje wzrostu wynagrodzeń zasadniczych jakie planuje przeprowadzić Pracodawca w 2022 r. oraz 2023 r.” – oświadczył OZZPiP w KSW nr 2.

(ram)

redakcja@rzeszow-news.pl

Reklama