Zdjęcie: Pixabay
Reklama

Prezydent Rzeszowa ogłosił konkurs ofert, które mają pomóc w walce w rozwiązywaniu problemów alkoholowych. 

Organizacje, które chcą wystartować w konkursie, mają prowadzić zajęcia informacyjne i edukacyjne związane z rozwiązywaniem problemów alkoholowych, w szczególności na rzecz osób uzależnionych i współuzależnionych.

Chodzi m.in. o prowadzenie psychoterapii dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym, szkoleń psychoedukacyjnych dla rodziców uczniów oraz nauczycieli z zakresu ochrony zdrowia psychicznego. 

W konkursie mogą startować organizacje, które będą prowadzić diagnozę i psychoterapię zaburzeń ogólnorozwojowych w zakresie emocji i zachowania dzieci z zespołem FAS oraz psychoterapię dzieci krzywdzonych seksualnie.

W puli konkursu jest 500 tys. zł. Maksymalna wysokość dotacji wynosi 100 tys. zł. Jedna organizacja może złożyć jedną ofertę, wkład własny nie jest wymagany. Zajęcia profilaktyczne i edukacyjne mają być prowadzone od 1 czerwca do 31 grudnia br. 

Oferty należy sporządzić za pośrednictwem generatora na stronie generatorNGO.erzeszow.pl i złożyć je do 26 maja. Organizacje, które chcą przystąpić do konkursu, muszą zarejestrować się w generatorze ofert.

Filmy instruktażowe dotyczące zakładania konta organizacji oraz składania ofert znajdują się na kanale YouTube. Szczegóły konkursu można znaleźć na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Rzeszowa.

(pol)

redakcja@rzeszow-news.pl

Reklama