Rzeszow-laka-kwietna
Zdjęcie: materiały partnera / Wydział Marki Miasta, Współpracy Gospodarczej i Turystyki

Rzeszów i Łuck są miastami partnerskimi od 2001 roku. Obecnie realizują wspólnie projekt ekologiczny o nazwie „Promowanie i ochrona dziedzictwa przyrodniczego na obszarach rzecznych i terenach przybrzeżnych miast partnerskich Rzeszowa i Łucka”.

Delegacja z ukraińskiego Łucka gościła w Rzeszowie. Przedstawiciele naszego miasta partnerskiego przyjechali na konferencję poświęconą wspólnemu, transgranicznemu projektowi ekologicznemu realizowanemu przez oba samorządy.

Celem przedsięwzięcia jest jak najlepsze wykorzystanie dziedzictwa naturalnego terenów rzecznych i ich okolicy w obu miastach. Dobór partnerów do tego zadania nie był przypadkowy, oba miasta posiadają w tym zakresie podobny potencjał, jednocześnie mierząc się z podobnymi wyzwaniami i problemami.

Bogactwo dziedzictwa naturalnego

Bogactwo zasobów dziedzictwa naturalnego Rzeszowa i Łucka w znaczącej mierze skupia się wokół terenów nadbrzeżnych Wisłoka (w Rzeszowie) i Styru (w Łucku). W obu przypadkach rzeki wpisują się w miejski krajobraz, przez lata ich okolica zmieniała się i podejmowano różne działania w kierunku zagospodarowania tych terenów. Aktualnie w obu przypadkach odgrywają znacząca rolę w życiu mieszkańców. Dlatego program zakłada m.in. promocję terenów nadrzecznych, a także podkreślenie ich funkcji: estetycznej, edukacyjnej i rekreacyjnej.

łąka
Zdjęcie: materiały partnera / Wydział Marki Miasta, Współpracy Gospodarczej i Turystyki

Łąki kwietne nad Wisłokiem

Głównym zadaniem Rzeszowa było w tym projekcie stworzenie w pobliżu Wisłoka dwóch łąk kwietnych oraz oznakowanie ich QR kodami. Łuck (jako lider projektu) zaplanował wybudowanie molo na rzece Styr oraz oznakowanie QR kodami najcenniejszych zasobów dziedzictwa naturalnego. W Rzeszowie zorganizowano także zajęcia edukacyjne na temat ochrony przyrody dedykowane dla przedszkolaków. 

Zdjęcie: materiały partnera / Wydział Marki Miasta, Współpracy Gospodarczej i Turystyki
Zdjęcie: materiały partnera / Wydział Marki Miasta, Współpracy Gospodarczej i Turystyki

Pachnące kobierce, tętniące życiem zbiorowiska 

Łąki kwietne, to nie tylko pięknie pachnące kwietne kobierce, ale przede wszystkim różnorodne, tętniące życiem zbiorowiska roślinne, które są schronieniem dla drobnych zwierząt, jak żaby, jeże czy jaszczurki. Mogą one stanowić środowisko życia nawet dla 300 różnych gatunków roślin i zwierząt – są bazą pokarmową, schronieniem i miejscem zimowania. Łąki są także wspaniałym pożytkiem dla owadów, zapewniając im pokarm przez wiele miesięcy, dzięki różnym porom kwitnienia poszczególnych roślin.

Rzeszow-laka-kwietna
Zdjęcie: materiały partnera / Wydział Marki Miasta, Współpracy Gospodarczej i Turystyki

Rośliny tworzące łąkę posiadają bardzo rozwinięty system korzeniowy dzięki któremu są w stanie „wyłapywać” i magazynować duże ilości wody opadowej i dzięki temu nie wymagają podlewania. Duża powierzchnia liści pomaga w akumulacji pyłów zawieszonych w powietrzu przyczyniając się do zmniejszenia efektu smogu. Dzięki transpiracji obniżają temperaturę powietrza, poprawiają wilgotność i mikroklimat otoczenia.

Rewitalizacja rzeki i tworzenie przestrzeni miejskiej 

Łuck swoje działania ukierunkował na rewitalizację rzeki Styr i tworzenie przestrzeni miejskiej dla mieszkańców. Istotnym celem naszego ukraińskiego partnera jest także opracowanie rozwiązań związanych z zarządzaniem odpadami i gospodarką, recyklingiem i circular economy. Na wzór Rzeszowa Ukraińcy chcą także rozwijać w mieście politykę rowerową oraz budować infrastrukturę dla cyklistów. 

Podczas wizyty gości z Łucka w Rzeszowie w ramach wizyty studyjnej, rozmawiano m.in. na temat ochrony przyrody w Rzeszowie.

– Podczas spotkań poruszyliśmy także kwestie bioróżnorodności naszego miasta, zaprezentowaliśmy zrealizowany już u nas projekt budowy trzmielowiska, które powstało na bulwarach nad Wisłokiem oraz łąk kwietnych stworzonych w tym rejonie. Pokazaliśmy nasze drogi rowerowe oraz ścieżki biegowe – mówi Krystyna Stachowska, wiceprezydent Rzeszowa.

Projekt jest dofinansowany z Programu Współpracy Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa.

Łuck

Łuck (Ukraina) – mieści się na wzgórzu między rzeką Styr i jej dopływem Głuszec, jest siedzibą administracyjną obwodu wołyńskiego i rejonu łuckiego. Liczy ok. 221 tys. mieszkańców. Historyczna stolica Wołynia i zarazem jedno z najstarszych miast na Wołyniu (prawa miejskie od 1432). Odgrywa znaczącą rolę w życiu politycznym i ekonomicznym kraju, jest ważnym centrum przemysłowym. Ekonomiczny potencjał miasta ukształtowany został przez przemysł budowy maszyn (72% produkcji) i rozwijający się przemysł chemiczny, materiałów budowlanych, spożywczy i meblowy. Miasto jest ważnym ośrodkiem nauki, sztuki i kultury; słynie z festiwali folklorystycznych i muzyki współczesnej, targów, turniejów rycerskich.

Program

Projekt pn. „Promowanie i ochrona dziedzictwa przyrodniczego na obszarach rzecznych i terenach przybrzeżnych miast partnerskich Rzeszowa i Łucka” (PLBU.01.02.00-UA-1085/20-00) dofinansowany jest z Programu Współpracy Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa.

 

NAPISZ KOMENTARZ:
Reklama