Reklama

Kolegium Nauk Społecznych to największe spośród czterech Kolegiów Uniwersytetu Rzeszowskiego. Strukturę tworzy 6 Instytutów, w których realizuje się kształcenie na 15 kierunkach studiów zapewniających naszym absolwentom interdyscyplinarne wykształcenie.

Kierunki Kolegium Nauk Społecznych 

Obecnie w Kolegium studiuje 5726 osób na kierunkach: administracja, bezpieczeństwo wewnętrzne, ekonomia, finanse i rachunkowość, nauki o rodzinie, pedagogika, psychologia, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, pedagogika specjalna, politologia, praca socjalna, prawo, socjologia, studia miejskie, stosunki międzynarodowe.

Proponowane przez Kolegium kierunki studiów należą do klasycznych, ale mimo swojego tradycyjnego charakteru podlegają ciągłym modyfikacjom i na bieżąco wyposażane są w nowoczesne, innowacyjne programy kształcenia tak, aby praktycznie przygotować absolwentów do przyszłego zawodu.

Studenci naszego Kolegium nabywają umiejętności, które obecnie cenione są przez pracodawców:

  • potrafią analizować i planować działania na podstawie danych,
  • posiadają szeroką wiedzę na temat mechanizmów rządzących życiem społecznym,
  • nie mają problemów z pracą w grupie oraz
  • łatwo rozwiązują problemy.

Studenckie koła naukowe

Swoje przyszłe kompetencje studenci mogą doskonalić również poprzez działalność w studenckich kołach naukowych, których w KNS jest aż 45, m.in.: Liderzy Biznesu, Koło Naukowe Ekonomistów Interkreator, Koło Naukowe Kryminologii, Kryminalistyki i Medycyny Sądowej, Akademickie Koło Naukowe Familiologów, Studenckie Koło Naukowe Socjologów, czy Koło Naukowe „Pro-Psyche”. Natomiast poprzez uczestnictwo w projektach badawczych, konferencjach, szkołach letnich, stażach, nie tylko rozwijają swoje zainteresowania, ale i budują CV od pierwszych lat studiów.

Praktyki zawodowe i staże

Kolegium Nauk Społecznych oferuje swoim studentom możliwość kontynuowania nauki w uczelniach zagranicznych w ramach programów takich jak Erasmus+ czy DAAD. W celu praktycznego przygotowania do przyszłej kariery zawodowej, proponujemy naszym studentom możliwość odbywania praktyk zawodowych oraz staży w instytucjach regionalnych, krajowych i zagranicznych.

Pozyskana wiedza teoretyczna, jak i umiejętności praktyczne ułatwiają studentom i absolwentom naszego Kolegium funkcjonowanie w otoczeniu zewnętrznym. Najlepsi z nich mogą ubiegać się o stypendia naukowe oraz nagrody przyznawane przez Rektora.

W Kolegium Nauk Społecznych uczymy naszych studentów myśleć społecznie. To nauka jednostki mającej na uwadze społeczeństwo, czyli działanie jednostki jako części grupy. Komu potrzebne są nauki społeczne? – naszym zdaniem: potrzebne są nam wszystkim! 

Drodzy Kandydaci pamiętajcie zatem, że SPOŁECZNIE znaczy RAZEM, oczywiście RAZEM Z NAMI!

Reklama

Bądź na bieżąco.

Rzeszów News - InstagramObserwuj nas na Instagramie!

Więcej o naszym Kolegium możesz przeczytać TUTAJ.

KNS - kierunki

Dane kontaktowe:

Kolegium Nauk Społecznych Uniwersytetu Rzeszowskiego
al. mjr. W. Kopisto 2a, 35-959 Rzeszów
budynek A2 I piętro

tel.: 17 872 1011
e-mail: cs@ur.edu.pl

www.ur.edu.pl/pl/kolegia/kolegium-nauk-spolecznych

Dział Rekrutacji i Karier Studenckich Uniwersytetu Rzeszowskiego
ul. Stanisława Pigonia 8, 35-959 Rzeszów

tel.: 17 872 1182
e-mail: rekrutacja@ur.edu.pl

www.ur.edu.pl/kandydat

Reklama