Fot. Sebastian Stankiewicz / Rzeszów News. Na zdjęciu: (od lewej) Marcin Warchoł i Tadeusz Ferenc

W środę (10 lutego) Tadeusz Ferenc potwierdził, że po 18 latach rezygnuje z funkcji prezydenta Rzeszowa. Start w przedterminowych wyborach ogłosił Marcin Warchoł.

Tadeusz Ferenc o swojej decyzji poinformował w środę przed południem w ratuszu. Jednocześnie wskazał, że nowym prezydentem Rzeszowa powinien być Marcin Warchoł, dotychczasowy poseł PiS i wiceminister sprawiedliwości. Po konferencji obaj wydali oświadczenia. Poniżej publikujemy je bez skrótów.

Oświadczenie Tadeusza Ferenca 

Zdjęcie: Sebastian Stankiewicz / Rzeszów News

Szanowni Państwo, mieszkańcy Rzeszowa

Ponad 18 lat temu z Państwa woli zostałem prezydentem Rzeszowa. Był to dla mnie wspaniały czas. To co udało się zrobić, jak przez ten czas zmieniło się miasto to przede wszystkim Państwa zasługa. Bez Państwa zaangażowania, pomysłów i dbałości o miasto niewiele udałoby się nam osiągnąć. Zawsze powtarzałem i nadal będą to czynił, że Rzeszów jest bogaty –  bogaty w mądrość jego mieszkańców.

Przyszedł moment, że podjąłem niełatwą decyzje o rezygnacji z pełnionej funkcji.

Szanowni Państwo,

Bądź na bieżąco.

Rzeszów News - Google NewsObserwuj nas na Google News!

Sprawowanie funkcji Prezydenta Miasta Rzeszowa było dla mnie olbrzymim zaszczytem i wielkim honorem. Za wszystko Państwu serdecznie dziękuję.

Dziękuję także moim współpracownikom, którzy przez te wszystkie lata pracowali na rzecz miasta. Jestem przekonany, że moim ukochanym miastem kierować będą ludzie mądrzy, uczciwi i otwarci na problemy mieszkańców.

Taką osobą jest Pan Minister Marcin Warchoł, który gwarantuje dalszy rozwój miasta.

Tadeusz Ferenc

Oświadczenie Marcina Warchoła 

Zdjęcie: Sebastian Stankiewicz / Rzeszów News

Ja niżej podpisany Marcin Warchoł, oświadczam, iż jako kandydat na Prezydenta Miasta Rzeszowa w wyborach uzupełniających w roku 2021, wspierany przez Pana Prezydenta Tadeusza Ferenca, honorowego Przewodniczącego mojego Komitetu Wyborczego, w razie ewentualnej wygranej utrzymam w stanie dalszego zatrudnienia wszystkie osoby obecnie wykonujące pracę, pod jakimkolwiek tytułem prawnym w Urzędzie Miasta, służbach i spółkach miejskich.

Marcin Warchoł 

Reklama