Zdjęcie: Namysław Tomaka / Rzeszów News
Reklama

Około 30 tysięcy zł będzie kosztowało referendum w sprawie przyłączenia gminy Krasne do Rzeszowa, które odbędzie się w najbliższą niedzielę (9 grudnia). 

Uprawnionych do głosowania jest ponad 8,8 tysięcy mieszkańców gminy Krasne. Będą oni odpowiadali na jedno pytanie: „Czy jest Pan/Pani za połączeniem gminy Krasne z gminą Miasto Rzeszów?”. Aby głos był ważny należy postawić znak X w kratce “TAK” lub “NIE”. Głos będzie nieważny, jeżeli X zostanie postawiony w obu kratkach, obok nich lub kratka w ogóle nie zostanie zaznaczona.

Będzie sześć lokali referendalnych: dwa w Krasnem – Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka (okręg 1 dla numerów od 1 do 579) oraz Szkoła Podstawowa (okręg 2 dla numerów od 580 do końca numeracji), dwa w Malawie – Zespół Szkół oraz Gminne (okręg 3 dla numerów od 1 do 680) i Przedszkole Publiczne (okręg nr 4 od 681 do końca numeracji) oraz po jednym w Strażowie (Zespół Szkół) i Palikówce (Zespół Szkół) dla wszystkich mieszkańców sołectw.

Aby wziąć udział w głosowaniu potrzebny jest dokument ze zdjęciem potwierdzający naszą tożsamość – dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, legitymacja szkolna lub służbowa.
Lokale referendalne będą czynne od godz. 7:00 do 21:00. Aby wynik referendum był ważny, musi wziąć w nim udział co najmniej 30 proc. uprawnionych do głosowania.

W trakcie głosowania obowiązuje cisza referendalna. Zabronione jest podawanie do wiadomości publicznej wyników przedreferendalnych sondażów. Dotyczy to również publikowania wiadomości na portalach społecznościowych. Ponadto, w dniu referendum nie można prowadzić agitacji referendalnej mogącej mieć wpływ na przebieg referendum.

Gmina Krasne za przeprowadzenie referendum zapłaci ok. 30 tys. zł. Wyników można się spodziewać kilka godzin po zakończeniu głosowania. 

To już drugie referendum w gminie na temat przyłączenia jej do Rzeszowa. Pierwsze odbyło się w październiku 2016 roku. Frekwencja wyniosła wówczas 56 proc. Za przyłączeniem gminy do Rzeszowa było ok. 37 proc. głosujących, przeciwko – ok. 62 proc. Więcej – TUTAJ

Wynik niedzielnego referendum, bez względu na jego rozstrzygnięcie, na pięć lat zostanie schowany do szuflady. We wtorek, jak informowaliśmy, Rada Miasta Rzeszowa wycofała marcową uchwałę o zgodzie rady na przyłączenie gminy Krasne do Rzeszowa. Radni obawiają się, że miasto nie dostanie 100 mln zł bonusu, a do ratusza przyjdzie PiS-owski komisarz. 

Zgodę na poszerzenie granic miasta ostatecznie wydaje Rada Ministrów, czyli rząd. Wyniki referendum nie są dla niego obligatoryjne. Wtorkowa uchwała Rady Miasta Rzeszowa doprowadziła do tego, że przyłączenie gminy Krasne do stolicy Podkarpacia byłoby możliwe najwcześniej od 1 stycznia 2024 roku. 

(jg)

redakcja@rzeszow-news.pl

Reklama

NAPISZ KOMENTARZ:

25 KOMENTARZE

 1. Dodam że osobiście jestem WŚCIEKŁY na radę miasta i po części na Ferenca. Głosowałem na niego bo jednym z jego priorytetów jest poszerzanie miasta z czym się osobiście absolutnie zgadzam. Głosowałem na Ferenca- poszerzenie Rzeszowa- nie za 4 lata tylko tak szybko jak to będzie możliwe. Dziwię się że prezydent nie chwyci za mordy radnych z PO i nie wytłumaczy im że swoją stołko-trzymającą taktyką kopią na siebie grób. Jeśli tak to ma wyglądać to PO trzeba odsunąć od władzy w mieście- już bym wolał żeby Ferenc się z PISEM dogadał i rządzili wspólnie niż z tymi wiecznie blokującymi rozwój miasta Decami (za 4 lata DEC dostaniesz rachunek od mieszkańców za to co zrobiłes a byćmoże jak PIS pójdzie pod prąd to dużo wcześniej niż za 4 lata).

 2. A moim skromnym zdaniem teraz mieszkańcy Krasnego obudzą się i zagłosują w większości za Rzeszowem. Gdy miasto chciało przyłączyć to mieszkańcy nie chcieli 2 lata temu wyrażając swój głos w poprzednim referendum. Przez ten czas jednak dużo się zmieniło- tak uważam. Teraz miasto chce odwlec to w czasie to podejrzewam, że mieszkańcy zrobią psikusa i zagłosują “za”. Jak co niektórzy tutaj piszą na forum uważam, że Pis wykorzysta temat i przyłączy Krasne mimo sprzeciwu miasta, żeby uwalić 100 milionów za zgodne połączenie i wykorzystać to jako element kampanii wyborczej na wcześniejsze wybory do Rady Miasta i Prezydenta. Nie podoba mi się w tej kwestii stanowisko Rady Miasta w wyrażonej uchwale o sprzeciwie. Nic się nie zmieniło bo Rozwój Rzeszowa i Po nadal tworzą koalicję tak jak w poprzedniej kadencji i powinni się konsekwentnie trzymać pierwotnego zdania w uchwale o przyłączeniu Krasnego. Przyłączenie całej gminy i tak odbyłoby się od 2020 roku więc rok czasu to wystarczający okres na rozeznanie się w temacie i zorganizowanie całej procedury.
  Ewidentne jest że Krasne prędzej czy później będzie częścią Rzeszowa.

 3. Ostatecznie zapalą : pochodnie – a potem kaganki bedzie tradycyjnie jak w średniowieczu ; O !
  No i będą szli spać razem z kurami i wstawać skoro świt – i to wyjdzie im na zdrowie

 4. Leroy nie ma w planach likwidacji sklepu w Krasnem,tak że nie siej zamętu,po prostu będzie drugi,a z drugiej strony komu potrzebny Leroy w Krasnem,Ukraińcom?będą mniejsze korki.

 5. Rzeszów już dawał szanse Krasnemu. I bardzo dobrze że w końcu powiedzieli basta. I dali pstryczka w nos.

  Krasne rumakowało bo mają wpływy z leroy merlin. Otóż informuje że ta sieć buduje Leroy Merlin większy budynek w Rzeszowie (obok Obi) i po wybudowaniu w Krasnym albo bedzie tylko magazyn albo wygaszą działalność i działka pójdzie na sprzedaż pod deweloperkę. Tak że ani nie będzie ani grantu 100 mln ani kasy z leroya. Zostaniecie z Wilhelmem klepać biede na całe 5 lat. I z nikąd pomocy. Jesteście w czarnej dupie hłe hłe

 6. Teraz Krasne będzie chciało przyłączenia bo zdają sobie sprawę, że po podwyżkach cen prądu to na włączenie latarni tylko do godziny. 20 starczy im kasy.

 7. Uchwała Rady Miasta Rzeszowa z 4 grudnia br. nie ma najmniejszego znaczenia ani w całej procedurze, ani dla przebiegu referendum, a ma je tylko wynik referendum, po którym Rada Miasta Rzeszowa, jeśli nie chce pozbawić połączonych gmin 180 mln bonusu, powinna opowiedzieć się za połączeniem z gminą Krasne.
  W przeciwnym razie rząd może przeprowadzić połączenie gmin bez wypłacania bonusu, bo ma takie ustawowe prawo, a odpowiedzialność za to spadnie na tych rzeszowskich radnych, którzy uknuli całą nieszczęsną intrygę i na ich współpracowników, nie mówiąc już o pozbawieniu się szans na ich ponowny wybór przez mieszkańców do jakichkolwiek gremiów miejskich, ponieważ mieszkańcy widzą, że ci ludzie mają tylko parcie na władzę, a brak im elementarnej wiedzy z zakresu spraw, którymi się od kulku kadencji zajmują i które inicjują.
  Skoro o odpowiedzialności mowa, polecam, prócz art.65 ustawy o referendum lokalnym, także artykuł 35 i 36 oraz art. 66 tej ustawy.

 8. Faktycznie bełkot. Pierwszym odwołującym byłby wilus pilnujący taboreta w gminie a drugim dziadek pilnujący taboreta w Rzeszowie, dopóki da radę.

 9. @ktoś
  Całkowicie nie jest prawdą to co piszesz, ponieważ:

  1. Art.65 ustawy o referendum lokalnym: „Jeżeli referendum zakończy się wynikiem rozstrzygającym w sprawie poddanej pod referendum, właściwy organ jednostki samorządu terytorialnego niezwłocznie podejmie czynności w celu jej realizacji.”

  2. wyrok NSA II SA/Rz 200/16: http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/4D55E8523F
  a w nim następujące fragmenty:

  “konsekwencją wiążącego i rozstrzygającego wyniku referendum w odniesieniu do co najmniej jednego z dwóch pytań ([…]) jest obowiązek właściwej rady gminy w zakresie wystąpienia do ministra właściwego do spraw administracji publicznej za pośrednictwem wojewody o wydanie przez Radę Ministrów rozporządzenia, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 u.s.g., bez konieczności przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami, zgodnie z treścią art. 4a ust. 4” u.s.g.
  „Konsekwencją wiążącego i rozstrzygającego wyniku referendum w tych sprawach jest bowiem – co podkreślono już wyżej – obowiązek właściwej rady gminy do wystąpienia o wydanie przez Radę Ministrów odpowiedniego rozporządzenia uwzględniającego wynik referendum. W takim przypadku zgodnie z art. 4a ust. 4 u.s.g. konsultacji z mieszkańcami, o których mowa wart. 4a ust. 1 i 2 u.s.g., nie przeprowadza się, co oznacza, że nie jest również konieczne oczekiwanie na wynik konsultacji z mieszkańcami gmin sąsiednich.”

  Cytat z uchwały o samorządzie gminnym:
  “Art. 4c. 1. W sprawie utworzenia, połączenia, podziału i zniesienia gminy oraz
  ustalenia granic gminy może być przeprowadzone referendum lokalne z inicjatywy
  mieszkańców.
  2. Z inicjatywą przeprowadzenia referendum, o którym mowa w ust. 1, wystąpić
  może jedynie grupa co najmniej 15 obywateli, o której mowa w art. 11 ust. 1a ustawy
  z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 400 oraz z
  2017 r. poz. 850).
  3. Referendum, o którym mowa w ust. 1, nie przeprowadza się, jeżeli z analizy
  przeprowadzonej przed referendum wynika, iż na skutek podziału lub ustalenia
  nowych granic gminy:
  1) dochody podatkowe na mieszkańca gminy w zmienionych granicach lub gminy
  utworzonej byłyby niższe od najniższych dochodów podatkowych na
  mieszkańca ustalonych dla poszczególnych gmin zgodnie z ustawą z dnia 13
  listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U.
  z 2017 r. poz. 1453, 2203 i 2260 oraz z 2018 r. poz. 317);
  2) gmina w zmienionych granicach lub gmina utworzona byłaby mniejsza od
  najmniejszej pod względem liczby mieszkańców gminy w Polsce według stanu
  na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego ogłoszenie rozporządzenia, o którym
  mowa w art. 4.
  4. Analizy, o której mowa w ust. 3, dokonuje właściwy wojewoda.
  5. W przypadku przeprowadzania z inicjatywy mieszkańców referendum,
  o którym mowa w ust. 1, pytanie zawarte we wniosku, o którym mowa w art. 15
  ust. 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym, powinno określać
  szczegółowo proponowane zmiany w podziale terytorialnym państwa.
  6. Wojewoda przekazuje ministrowi właściwemu do spraw administracji
  publicznej informację o publikacji w wojewódzkim dzienniku urzędowym protokołu
  wyniku referendum, o którym mowa w ust. 1.”

 10. Korzystając z gościnnych łamów portalu rzeszow-news.pl podaję wszelkim zainteresowanym, w tym przed wszystkim inicjatorom referendum, aktualny tekst ustawy o referendum gminnym:

  http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20000880985/U/D20000985Lj.pdf

  Ostatnia uchwała Rady Miasta w tej sprawie była niepotrzebna i bezcelowa. bo jeśli referendum przegra, to zgoda lub jej brak ze strony Rzeszowa nie ma i tak najmniejszego znaczenia.
  Jeśli referendum wygra, to jego wynik jest i tak obligatoryjny dla Rady Gminy Krasne (która nie może być przeciwna uchwalonej w referendum zmianie – patrz art. 65), zaś Rada Miasta Rzeszowa zostanie poproszona o wyrażenie swojej opinii po ogłoszeniu wyników referendum, przy czym nie jest to obligatoryjne dla rady (niewyrażenie opinii przez Radę Miasta Rzeszowa będzie oznaczać brak 180-mln bonusu w razie połączenia obu gmin). Niewyrażenie zaś opinii przez Radę Gminy Krasne będzie w razie zwycięstwa referendum oznaczać domyślną zgodę na zgodne połączenie obu gmin po upływie 3 miesięcy od powstania obowiązku wyrażenia opinii, o czym mowa w ustawie o samorządzie gminnym lub w razie zastępującego uchwałę Rady Gminy Krasne wyroku sądu w razie skargi inicjatorów referendum na opieszałość organów gminy. Wojewoda zaś w myśl tej samej ustawy o samorządzie gminnym zobowiązany jest do niezwłocznego przesłania wyników referendum za pośrednictwem MSW Radzie Ministrów, bez wyrażania swej opinii w tej sprawie – a jedynie po zbadaniu i załączeniu wyników wskaźników dochodowości gmin po połączeniu.

 11. Tylko że w przypadku Opola chodziło o pojedyncze miejscowości a nie całą gmine.
  W przypadku fuzji dwóch lub więcej gmin muszą być zgody wszystkich zainteresowanych jednostek, tu nawet w przypadku referendum gdy będzie na tak (a to wątpliwe) jeszcze zgodę musi dać gmina, bez niej jeśli by się i tak klepło decyzje nie ma dotacji 100mln tzw. bonusu. Niby nic bo to po 25mln na każdą miejscowość ale jednak coś
  A tak co robić co dwa lata wybory ? bo tak by wyszło nowe w 2020 (już po fuzji) i potem w 2023 kolejne już te terminowe
  I póki co mam nadzieje że do 2025 nie będzie żadnej zmiany granic nawet o centymetr – wystarczy już

 12. Jak głosować? Pamiętając, że:

  1. Portal rzeszow-news.pl w niniejszym artykule podpisanym przez (jg) po raz kolejny podał nieprawdziwe informacje mogące potencjalnie wpłynąć na wynik referendum, w szczególności poprzez zawarte w nim niezgodne z prawdą i aktualnym stanem prawnym zdania:
  “Wynik niedzielnego referendum, bez względu na jego rozstrzygnięcie, na pięć lat zostanie schowany do szuflady.”
  ORAZ
  “Wtorkowa uchwała Rady Miasta Rzeszowa doprowadziła do tego, że przyłączenie gminy Krasne do stolicy Podkarpacia byłoby możliwe najwcześniej od 1 stycznia 2024 roku.”

  PODCZAS GDY:

  2. Art.65 ustawy o referendum lokalnym: „Jeżeli referendum zakończy się wynikiem rozstrzygającym w sprawie poddanej pod referendum, właściwy organ jednostki samorządu terytorialnego niezwłocznie podejmie czynności w celu jej realizacji.”

  co potwierdza następujące orzecznictwo:

  wyrok NSA II SA/Rz 200/16: http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/4D55E8523F

  a w nim następujący fragment:

  „Konsekwencją wiążącego i rozstrzygającego wyniku referendum w tych sprawach jest bowiem – co podkreślono już wyżej – obowiązek właściwej rady gminy do wystąpienia o wydanie przez Radę Ministrów odpowiedniego rozporządzenia uwzględniającego wynik referendum. W takim przypadku zgodnie z art. 4a ust. 4 u.s.g. konsultacji z mieszkańcami, o których mowa wart. 4a ust. 1 i 2 u.s.g., nie przeprowadza się, co oznacza, że nie jest również konieczne oczekiwanie na wynik konsultacji z mieszkańcami gmin sąsiednich.”

  3. Ponadto inicjatorom referendum zwracam uwagę na art.35 wspomnianej ustawy o referendum lokalnym (Dz. Ustaw nr 88/2000 poz.985 z późn. zm), z którego, naturalnie, mają pełne prawo skorzystać z przysługujących im praw, w tym przypadku w szczególności w trybie Art. 35. 1. pkt 3) tej ustawy, która stanowi jak poniżej:

  Art. 35. 1. Jeżeli plakaty, hasła, ulotki, wypowiedzi albo inne formy propagandy
  i agitacji zawierają nieprawdziwe dane i informacje, każdy zainteresowany ma prawo
  złożyć do sądu okręgowego wniosek o:
  1) orzeczenie konfiskaty takich materiałów;
  2) wydanie zakazu publikowania takich materiałów;
  3) nakazanie sprostowania informacji;
  4) nakazanie przeproszenia pomówionego;
  5) nakazanie uczestnikowi postępowania wpłacenia kwoty do 10 000 złotych na
  rzecz instytucji charytatywnej;
  6) zasądzenie od uczestnika postępowania na rzecz wnioskodawcy kwoty do
  10 000 złotych tytułem odszkodowania.
  2. Sąd okręgowy rozpoznaje wniosek, o którym mowa w ust. 1, w ciągu
  24 godzin w postępowaniu nieprocesowym. Sąd może rozpoznać sprawę w przypadku
  usprawiedliwionej nieobecności wnioskodawcy lub uczestnika postępowania, pod
  warunkiem że o terminie rozprawy zostali oni prawidłowo powiadomieni.
  Postanowienie kończące postępowanie w sprawie sąd niezwłocznie doręcza osobie
  zainteresowanej, o której mowa w ust. 1, i zobowiązanemu do wykonania
  postanowienia.
  3. Na postanowienie sądu okręgowego, w terminie 24 godzin od jego wydania,
  służy zażalenie do sądu apelacyjnego. Sąd apelacyjny, w składzie trzech sędziów,
  rozpoznaje zażalenie w postępowaniu nieprocesowym, w trybie i terminie, o których
  mowa w ust. 2. Na postanowienie sądu apelacyjnego nie przysługuje skarga kasacyjna
  i podlega ono natychmiastowemu wykonaniu.
  4. Postanowienia, o których mowa w ust. 2 i 3, w referendum zarządzonym
  przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego doręcza się właściwemu
  organowi wykonawczemu jednostki samorządu terytorialnego, a komisarzowi
  wyborczemu – w referendum przez niego zarządzonym.
  5. Postanowienia, o których mowa w ust. 2 i 3, w referendum zarządzonym
  w sprawie odwołania wójta (burmistrza, prezydenta miasta) doręcza się właściwemu
  przewodniczącemu rady gminy.
  Art. 36. 1. Nieprawdziwe informacje i dane odnoszące się do referendum
  i związane z kampanią referendalną opublikowane w prasie podlegają sprostowaniu
  w ciągu 48 godzin.
  2. W stosunku do sprostowań informacji i danych opublikowanych w prasie
  innej niż dziennik sąd okręgowy wskazuje dziennik, w którym sprostowanie ma być
  zamieszczane na koszt obowiązanego w ciągu 48 godzin.
  3. W razie odmowy zamieszczenia sprostowania lub niezamieszczenia
  sprostowania przez obowiązanego w sposób określony w postanowieniu sądu, sąd na
  wniosek zainteresowanego zarządza opublikowanie sprostowania w trybie
  egzekucyjnym na koszt obowiązanego.
  4. W sprawach, o których mowa w ust. 1–3 i art. 35, przepisu art. 29 ust. 1 nie
  stosuje się.

  ORAZ EWENTUALNIE W TRYBIE:
  Art. 66. 1. W terminie 7 dni od dnia podania wyników referendum do
  wiadomości publicznej w sposób, o którym mowa w art. 63 ust. 2, każdy uprawniony
  do wzięcia w nim udziału mieszkaniec danej jednostki samorządu terytorialnego może
  wnieść protest, jeżeli dopuszczono się naruszenia przepisów ustawy, a naruszenie to
  mogło wywrzeć istotny wpływ na wynik referendum.
  2. Do wnoszenia i rozpoznawania protestów oraz skutków ich uwzględnienia
  stosuje się odpowiednio przepisy art. 59–61, art. 63 ust. 1 i 2 oraz art. 64 ustawy,
  o której mowa w art. 1 ust. 2, z zastrzeżeniem ust. 3.
  3. Sąd okręgowy rozpatruje protest w ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia protestu
  z udziałem wnoszącego protest i przedstawiciela właściwej terytorialnej komisji,
  a jeżeli protest dotyczy referendum w sprawie odwołania organu jednostki samorządu
  terytorialnego – również z udziałem komisarza wyborczego.

 13. Ty tylko wietrzysz interes bo bez tego nie możesz żyć a z tego co wiem to on to ma was wszystkich daleko, jeździ sobie po świecie a takimi ciemniakami jak Ty wcale się nie przejmuje i tak trzymać a czy Krasne będzie w Rzeszowie to mu zwisa, bardziej wy to przeżywacie, świadczy to ten Twój wpis jak byś niemiał nic innego do roboty.

 14. Czy kto chce czy nie to o tym zadecyduje rada ministrów a DEC zostanie z Tadkiem odesłany do przeszłości. Kalkulacje są proste pozbycie się Tadka doprowadzi do nowych wyborów w Rzeszowie a za pół roku komisarz może posprzątać cały Rzeszów i dlatego wszyscy truchleją. Dofinansowanie Rzeszowa finansowo przez PiS może również otworzyć furtkę nowemu prezydentowi z nadania PiS i wszystko zostanie pozamiatane.

 15. PIS może połączyć Rzeszów i Krasne mając w gdzieś uchwały rady miasta czy gminy. Przykładem tego jest OPOLE gdzie nie było zgody “obydwu stron” ale Warszawa zadecydowała o połączeniu. Kuszące wydają się dla nich nowe wybory i hipotetyczna możliwość “odbicia” Rzeszowa. Co gorsza będą mieć argument utraty 100mln zł ponieważ “Rzeszów nie chciał”. Gratulacje Panie DEC- dzięki Pana przywiązaniu do stołka i obawy jego utraty naraża Pan Rzeszów na utratę 100mln zł a o tym czy będą wybory i komisarz zadecyduje PIS- wasza uchwała tylko i wyłącznie pozbawia Rzeszów 100mln zł nic więcej (patrz OPOLE).

  Poszerzenie Rzeszowa to będzie dla PIS efekt kalkulacji czy mają szansę wygrać mając 8 tyś nowych mieszkańców Krasnego i argument o utracie 100mln zł właśnie przez DECA. Przypomnijcie sobię plan poszerzenia WARSZAWY tak żeby zmienić wagę poszczególnych dzielnic tylko po to żeby mieć większe szanse wygrać- czy w Warszawie albo dziesiątkach okolicznych gmin były jakiekolwiek referenda ?:) Na nowogrodzkiej decyduje się przyszłość terytorialna Rzeszowa.

 16. No i się okaże co dało przez wiele lat bicie piany – w niedziele z tej piany zrobią placek albo wywalą na 5 kolejnych lat no do kibla jak mówi Cejrowski –
  i bedzie pozamiatane ; cisza spokój z przyłączaniem.

  To moze w końcu Gmina zrobi odpowiedni trotuar od granicy z Rzeszowem do Auchon bo to co jest ( wydzielony pas na jezdni z tkzw.prawoskrętu) woła o pomste do nieba – rozwiązanie dobre w Afryce
  I teraz tym sie prosze zająć bo macie w Gminie spokój z przyłączaniem ;O !

Comments are closed.