Zdjęcie: Materiały WSPiA

Dwie największe prywatne uczelnie w Rzeszowie – WSPiA oraz Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania – także od października będą kształcić studentów hybrydowo.

Wcześniej na takie rozwiązanie zdecydowały się już Uniwersytet Rzeszowski i Politechnika Rzeszowska. Kształcenie hybrydowe oznacza, że część zajęć będzie odbywała się zdalnie, część stacjonarnie. W przypadku WSPiA studenci I roku tylko dwa pierwsze wykłady będą mieli stacjonarne (w grupach do 50 osób). Później tego typu zajęcia będą odbywać się online.

– Dla studentów starszych lat na wszystkich kierunkach studiów stacjonarnych zorganizowane zostaną wykłady w formie „dualnej”. Będą to zajęcia w salach wykładowych dla około 50 osób z równoczesną transmisją na platformie Teams dla pozostałych studentów – wyjaśnia Przemysław Pawlak, rzecznik WSPiA.

W przypadku ćwiczeń, warsztatów i seminariów dyplomowych na studiach stacjonarnych będzie obowiązywał tryb naprzemienny. – Studenci w jednym tygodniu będą uczestniczyć w zajęciach organizowanych stacjonarnie w salach wykładowych, a w kolejnym zdalnie – przekazuje Pawlak.

Zajęcia na studiach niestacjonarnych, co do zasady, organizowane będą prowadzone zdalnie za pośrednictwem platformy Teams. Wyjątkiem będą seminaria dyplomowe i ćwiczenia. Około 25 proc. tych zajęć odbędzie się w formie stacjonarnej w siedzibie uczelni.

WSPiA, podobnie, jak w poprzednim roku akademickim, naukę zdalną będzie realizować poprzez Teams, Zoom oraz Skype. – Wszystkie dają możliwość stworzenia warunków nauczania zbliżonych do tradycyjnej sali wykładowej i korzystania z prezentacji, tablicy, wyświetlania i udostępniania plików oraz rozmowy ze studentami – wyjaśnia rzecznik WSPiA.

W przypadku WSIiZ zdalnie będą prowadzone wykłady i konwersatoria. natomiast pozostałe zajęcia dydaktyczne w większości będą na terenie uczelni. – Ten model kształcenia będzie obowiązywał zarówno na ścieżkach polsko- jak i anglojęzycznych – przekazuje dr Grażyna Bochenek, rzecznik WSIiZ.

– Dla wszystkich studentów I roku, którzy będą obecni w Polsce, zorganizowane zostaną spotkania wprowadzające, tak by każdy zainteresowany mógł zobaczyć uczelnię, poznać prodziekana, opiekuna kierunku oraz innych studentów – dodaje.

Studenci WSIiZ naukę zdalną będą realizować poprzez platformę Blackboard Learn uzupełnioną o narzędzie Cisco Webex Meetings, które pozwala na pracę z tablicą, udostępnianie pulpitu, dokumentów, czy multimediów, tworzenie ankiet i przesyłanie plików.

Jeśli chodzi o zajęcia stacjonarne, te będą odbywać się w rygorze sanitarnym. W trakcie całego pobytu na uczelni, zarówno w czasie zajęć dydaktycznych, jak i poza nimi, studenci i nauczyciele mają obowiązek zakrywania nosa i ust za pomocą maseczki (tylko osoby z przeciwwskazaniami mogą korzystać z przyłbicy).

Wykładowcy prowadzą zajęcia w przyłbicach, a ich biurka są oddzielone od studentów przezroczystą przegrodą oraz mają prawo wyprosić z zajęć osoby bez maseczki.

Ponadto, przed wejściem na teren uczelni oraz do poszczególnych sal obowiązkowo trzeba będzie zdezynfekować dłonie – uczelnia zapewni dozowniki przed każdą salą dydaktyczną. Między zajęciami sale będą wietrzone, a urządzenia sanitarne oraz powierzchnie narażone na dotyk wielu osób (poręcze, stoły, sprzęt, klamki, drzwi, przyciski itp.) będą regularnie czyszczone i dezynfekowane. 

(jg)

redakcja@rzeszow-news.pl

NAPISZ KOMENTARZ:
Reklama