Zdjęcie: Sebastian Fiedorek / Rzeszów News
Reklama

Wykłady – zdalnie, zajęcia praktyczne – stacjonarnie – tak w dużym uproszczeniu będzie wyglądała nauka studentów od października na Uniwersytecie Rzeszowskim i Politechnice Rzeszowskiej. 

Od 1 września do szkół wróciły dzieci i młodzież. Na Podkarpaciu wszystkie placówki rok szkolny rozpoczęły stacjonarnie, ale w reżimie sanitarnym. Za kilka tygodni na uczelnie wrócą także studenci. Już dziś wiadomo, że zarówno Uniwersytet Rzeszowski, jak i Politechnika Rzeszowska, zdecydowały się na wprowadzenie zajęć mieszanych.

W wersji online na pewno będą odbywać się wykłady, te zajęcia, gdzie w salach nie da się zachować reżimu sanitarnego oraz tzw. zajęcia ogólnouczelniane. W sposób mieszany z kolei zaplanowano lektoraty z języków obcych oraz zaliczenia i egzaminy, w tym egzaminy dyplomowe. W sposób zdalny i bezpośredni będą także dostępni wykładowcy dla studentów w ramach tzw. konsultacji.

Stacjonarnie z kolei będą odbywać się: laboratoria, hospitacje, zajęcia warsztatowe i terenowe oraz praktyczne, do których realizacji potrzebny jest specjalistyczny sprzęt. Stacjonarnie odbywać się będą także zajęcia z wychowania fizycznego i praktyki studenckie. Każdy, kto pojawi się na uczelni, będzie także zobowiązany do noszenia maseczek lub przyłbic w częściach wspólnych, jak np. korytarz.

Jeśli chodzi o akademiki, UR zdecydował się na udostępnienie domów studenta, ale zgodnie z zasadą: jeden student na jeden pokój, niezależnie od tego, czy lokum jest dla dwóch lub więcej osób. – Dopuszczamy zakwaterowanie dwóch osób w pokoju, o ile mieszkający wspólnie złożą oświadczenie o świadomości ryzyka – informuje dr Maciej Ulita, rzecznik UR.

Podobnie jak na UR będą wyglądały zajęcia na Politechnice Rzeszowskiej. Zdalnie będą prowadzone wykłady, lektoraty z języków obcych, seminaria dyplomowe, zajęcia z dziedziny nauk humanistycznych lub społecznych. – Pozostałe zajęcia są prowadzone w sposób stacjonarny. W tym trybie konieczna jest obecność studentów na uczelni – przekazuje Damian Gębarowski, rzecznik PRz.

Reklama

Bądź na bieżąco.

Rzeszów News - Google NewsObserwuj nas na Google News!

Jeśli chodzi o akademiki, to uczelnia także w jednym pokoju będzie chciała kwaterować tylko jedną osobę. – Kwaterowanie 2 lub 3 osób w jednym pokoju możliwe będzie dla osób prowadzących wspólne gospodarstwa domowe lub będących w związkach – przekazuje Gębarowski.

Podczas trwania epidemii nie będzie można odwiedzać osób w akademikach. Zostanie także ograniczona liczba osób korzystających ze wspólnych obszarów tj. świetlice, pomieszczenia cichej nauki, kuchni, łazienki z natryskami i WC w danym czasie. Na drzwiach każdego z tych pomieszczeń zostanie wywieszona informacja, ile osób może jednocześnie przebywać w danym miejscu. 

W częściach wspólnych zarówno w akademiku, jak i na uczelni, będzie trzeba nosić maseczkę lub przyłbicę. 

(jg)

redakcja@rzeszow-news.pl

Reklama