Zdjęcie: Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej

Od 22 listopada do 16 grudnia br. zostanie tymczasowo przywrócona kontrola graniczna osób przekraczających granicę Polski z krajami strefy Schengen – poinformował Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej.

Tymczasowe kontrole graniczne mają związek z Konferencją Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (COP24), która w dniach 2-14 grudnia odbędzie się w Katowicach. W Konferencji COP uczestniczyć będą delegaci z 200 państw, a także reprezentanci nauki, biznesu, organizacji pozarządowych i ekologicznych – ok. 30 tys. osób. 

18 października minister spraw wewnętrznych i administracji wydał rozporządzenie o przywróceniu tymczasowej kontroli na granicach wewnętrznych Schengen – z Czechami, Niemcami, Litwą, Słowacją oraz w portach morskich i lotniczych, stanowiących granicę wewnętrzną strefy Schengen.

Kontrole graniczne zostaną przywrócone 22 listopada i będą trwały do 16 grudnia. Ich celem – jak podał Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej – jest zapewnienie bezpieczeństwa i niezakłóconego przebiegu Konferencji COP w Katowicach.

Na Podkarpaciu tymczasowe kontrole będą na dawnych przejściach granicznych z Republiką Słowacką oraz na lotnisku w Rzeszowie-Jasionce. Patrole Straży Granicznej do kontroli będą wykorzystywać mobilne terminale oraz tzw. schengenbusy, czyli specjalistyczne pojazdy z dostępem m.in. do baz danych.

Bądź na bieżąco.

Rzeszów News - Google NewsObserwuj nas na Google News!

– Kontrola prowadzona będzie wyrywkowo w oparciu o analizę ryzyka – podało BOSG. 

W tym okresie, podróżni, którzy będą przekraczać granicę Polski, muszą mieć przy sobie dokumenty potwierdzające tożsamość i obywatelstwo – np. dowód osobisty lub paszport. Z kolei obywatele państw trzecich, tak jak dotychczas, muszą mieć przy sobie dokumenty uprawniające do przekraczania granicy (paszport) oraz potwierdzające prawo pobytu, np. wizy.

(ram)

redakcja@rzeszow-news.pl

Reklama