Polska Razem, nowa partia Jarosława Gowina, rozpoczyna swoją działalność na Podkarpaciu. Siłą jej lokalnych struktur mają być ludzie dotąd niezaangażowani w politykę, samorządowcy, a także przedsiębiorcy i eksperci z różnych dziedzin.

Koordynatorem regionalnym nowej formacji jest Stanisław Kruczek, prezes Okręgowej Spółdzielni Telefonicznej w Tyczynie, radny powiatu rzeszowskiego, wieloletni działacz Akcji Katolickiej. Na sobotnią konwencję Jarosława Gowina w Warszawie przyjechał wraz z grupą ponad 150 osób, reprezentujących niemal wszystkie podkarpackie powiaty i wywodzących się z różnych środowisk. Zdaniem Kruczka, nowoczesność i patriotyzm mogą, a nawet muszą iść w parze.

– Mieszkańcom naszego regionu skutecznie wmówiono, że muszą wybierać: albo tradycja, wiara i wartości, albo gospodarka i nowoczesność. Ten sztuczny podział stworzyły dwie największe partie, które na Podkarpaciu od lat wymieniają się za sterami władzy, a czasem sprawują ją razem. Inicjatywa Jarosława Gowina to odpowiedź na oczekiwanie ludzi, którzy mają dość jałowych sporów i politycznej walki ze szkodą dla regionu – mówi Stanisław Kruczek. – Motor napędowy Polski Razem to ludzie młodsi ode mnie przynajmniej o jedno pokolenie. Ludzie, którzy szanują tradycję i historię, ale myślą o przyszłości. Wykształceni, odnoszący sukcesy w różnych dziedzinach i zdeterminowani by zmienić Polskę – podkreśla Kruczek.

Zanim zakończą się prace nad szczegółowym programem, przedstawiciele Polski Razem planują akcje. Będą one nawiązywać do problemu ograniczania dostępu do przystanków autobusowych prywatnym przewoźnikom. Według Kruczka to utrudnia mieszkańcom Rzeszowa i innych miejscowości w regionie korzystanie z środków komunikacji publicznej. – To również naruszenie swobody działalności gospodarczej. Polska Razem wystosuje w tej sprawie petycję do władz miasta, chce również zorganizować protest w mediach społecznościowych – zapowiada Stanisław Kruczek.

Na Podkarpaciu, podobnie jak w całym kraju, Polska Razem planuje wystawić swoich kandydatów w przyszłorocznych wyborach do Parlamentu Europejskiego oraz wyborach samorządowych.

Podkarpaccy działacze nowej partii obecnie pracują nad założeniami swojego programu dla regionu. Jego filary to tworzenie trwałych i wartościowych miejsc pracy, większe wsparcie ze środków unijnych dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz aktywna pomoc samorządu dla rodzin wielodzietnych.

redakcja@rzeszow-news.pl

Reklama