Zdjęcie: Ministerstwo Edukacji Narodowej
Reklama

Średnio po około 200 miejsc czeka jeszcze na tegorocznych absolwentów gimnazjów i podstawówek w rzeszowskich liceach i technikach.

Miasto dwoiło się i troiło, by poradzić sobie z rekrutacją do szkół średnich podwójnego rocznika. Przypomnijmy, w tym roku na absolwentów gimnazjów i 8 klasy podstawowej czekało 8561 miejsc, z czego po 1760 w liceach zarówno dla dzieci po szkole podstawowej i gimnazjum. W technikach po podstawówce czekały 1834 miejsca, a po gimnazjum  – 1817. Jeśli chodzi o szkołę branżową tu odpowiednio przygotowano 655 i 622 miejsca. 

W tegorocznej rekrutacji wzięło udział 7334 uczniów. 1227 absolwentów podstawówek i gimnazjów nie dostało się do tej szkoły, do której chcieli. – Część z nich wróciła do swoich miejscowości, aby tam kontynuować naukę w szkole średniej. Dla pozostałych czeka jeszcze około 900 wolnych miejsc zarówno w liceach, technikach, jak i szkołach branżowych – mówi Zbigniew Bury, dyrektor wydziału edukacji Urzędu Miasta w Rzeszowie. 

I tak dla absolwentów gimnazjum czeka 186 miejsc w V LO, VII LO, VIII LO, X LO, XII i XIV LO; 228 w technikach w Zespole Szkól nr 1, ZS Energetycznych, ZS Gospodarczych, ZS Samochodowych, ZS Technicznych i ZS Kształcenia Ustawicznego i  55 w szkołach branżowych. Absolwenci podstawówki mogą liczyć odpowiednio na 191 miejsc w liceach, 203 w technikach i 71 w szkołach branżowych. 

– Dodatkowo szykujemy oddziały w LO nr 10 w Zespole Szkół Kształcenia Ustawicznego i przy LO nr XII w ZS nr 4 na około 70 miejsc, przy czym oddział zostanie uruchomiony wówczas, gdy będzie co najmniej 20 chętnych, bo mniejszych klas nie możemy otworzyć. To powinno zaspokoić wszystkie potrzeby związane z liceum ogólnokształcącym – mówi Zbigniew Bury. 

Jedna klasa w dodatkowych oddziałach może liczyć nie więcej niż 34 osoby, chyba, że dyrektor zgodzi się tę liczbę zwiększyć maksymalnie do 38. Druga tura rekrutacji ruszyła w piątek (12 lipca). Podania to szkół tym razem można składać tylko w formie papierowej. Rekrutacja będzie trwała do wyczerpania liczby wolnych miejsc. 

WOLNE MIEJSCA DLA UCZNIÓW PO SZKOLE PODSTAWOWEJ:

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE:

V LO

piłka ręczna: 2

akrobatyka: 2

lekkoatletyka: 6

siatkówka dz.: 3

siatkówka chł.: 4

piłka nożna: 6

VIII LO

ang-mat-geo: 7

ang-biol-chem: 20

ang-pol-wos: 16

X LO

wojskowa: 10

geog-wos-ang: 34

XII LO

mat-fiz: 34

biol-chem: 34

hum integrac.: 10

XIV LO

mundurowa (mat-ang-niem): 2

TECHNIKUM:

ZS Nr 1

tech budownictwa: 10

tech inżynierii sanitarnej: 6

ZS Energetycznych

tech elektryk: 6

tech urządzeń i systemów energetyki odnawialnej: 6

tech fotografii i multimediów: 5

tech elektronik: 11

ZS Gospodarczych

tech żywienia i usług gastronomicznych: 21

tech usług kelnerskich: 8

tech hotelarstwa: 10

tech przemysłu mody: 7

tech organizacji turystyki: 9

ZS Samochodowych

tech mechatronik: 5

tech pojazdów samochodowych (ogólna): 4

tech pojazdów samochodowych (kl. mercedesa): 7

tech pojazdów samochodowych (kl. volvo): 1

ZS Technicznych

tech reklamy: 1

ZSKU

tech transportu kolejowego: 3

tech budownictwa: 11

tech automatyk sterowanie ruchem kolejowym: 8

tech architektury krajobrazu: 7

tech geodeta: 23

ZS Agroprzedsiębiorczości

tech architektury krajobrazu: 10

tech ochrony środowiska: 27

SZKOŁY BRANŻOWE:

ZS Gospodarczych

kucharz: 8

cukiernik: 6

ZS Samochodowych

mechanik pojazdów samochodowych: 5

mechanik motocyklowy: 2

elektromechanik pojazdów samochodowych: 1

kierowca mechanik: 2

ZS Spożywczych

cukiernik: 8

kucharz: 11

ZSKU

monter sieci i instalacji sanitarnych: 16

Reklama

Bądź na bieżąco.

Rzeszów News - InstagramObserwuj nas na Instagramie!

monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie: 12 

WOLNE MIEJSCA DLA UCZNIÓW PO GIMNAZJUM:

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE:

V LO 

piłka nożna: 5

piłka ręczna: 2

akrobatyka: 3

lekkoatletyka: 3

siatkówka dziewcząt: 4

siatkówka chłopców: 2

koszykówka: 1

VII LO

biol-ang-mat: 4

VIII LO

ang-mat-geo: 22

ang-biol-chem: 3

ang-pol-wos: 13

X LO

wojskowa: 7

geog-wos-ang: 34

XII LO

mat-fiz: 34

biol-chem: 34

humanist. integr.: 6

XIV LO

mundurowa (mat-ang-niem): 9

TECHNIKUM:

 ZS Nr 1

tech budownictwa: 12

tech inżynierii sanitarnej: 10

ZS Energetycznych

tech elektryk: 6

tech urządzeń i systemów energetyki odnawialnej: 12

tech fotografii i multimediów: 7

tech elektronik: 10

ZS Gospodarczych

tech żywienia i usług gastronomicznych: 15

tech hotelarstwa: 1

tech organizacji turystyki: 12

tech usług kelnerskich: 4

tech przemysłu mody: 4

ZS Samochodowych

tech pojazdów samochodowych (ogólna) 16

tech pojazdów samochodowych (kl. volvo): 6

ZS Technicznych

tech elektronik: 3

tech mechanik: 1

tech reklamy: 6

ZSKU

tech geodeta: 10

tech transportu kolejowego: 4

tech budownictwa: 10

tech automatyk sterowanie ruchem kolejowym: 11

tech architektury krajobrazu: 22

ZS Agroprzedsiębiorczości

tech architektury krajobrazu: 12

tech ochrony środowiska: 34

SZKOŁY BRANŻOWE:

ZS Gospodarczych

kucharz: 2

cukiernik: 4

ZS Samochodowych

mechanik pojazdów samochodowych: 8

mechanik motocyklowy: 6

kierowca mechanik: 1

ZS Spożywczych

cukiernik: 4

kucharz: 9

ZSKU

monter sieci i instalacji sanitarnych: 9

monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie: 12

redakcja@rzeszow-news.pl

Reklama