Z 40 tys. do 50 tys. zł wzrosną dotacje na założenie działalności gospodarczej, które zamierza wypłacać Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego. Planowane są także międzynarodowe staże.

Pieniądze na aktywizację zawodową na Podkarpaciu, które były dostępne w latach 2007-2013 już się skończyły. W tym czasie pomoc RARR dotarła do 3200 osób w formie m.in. szkoleń, doradztwa zawodowego i biznesowego oraz straży. Z tego grupy 560 osób założyło firmę, prawie 900 znalazło pracę po zakończeniu projektu, utworzono 20 spółdzielni socjalnych.

W nowej perspektywie finansowej od nowego pojawi się kolejna szansa na staże, szczególnie dla młodych osób. W maju Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego złożyła nowe projekty dotyczące aktywizacji zawodowej, które będą finansowane z nowej perspektywy na lata 2014-2020. Nowe projekty mają przeciwdziałać rosnącemu bezrobociu w całej Europie.

Pensja przez rok

Osoby do 29. roku życia (w niektórych przypadkach do 35.), bezrobotne, bez doświadczenia zawodowego, nie uczące się, będą mogły skorzystać ze staży międzynarodowych, aktywizacji zawodowej i bezzwrotnej dotacji na założenie firmy w wysokości 50 tys. zł. Poprzednio była to kwota 40 tys. zł.

– Złożyliśmy projekt m.in. na organizację staży międzynarodowych, które w poprzedniej perspektywie miały miejsce w Niemczech. Duży odsetek młodzieży, która z nich korzystała, usamodzielniła się, więc Komisja Europejska uznała, że będą realizowane w całej Europie. Skorzystają z nich także osoby z Podkarpacia – wyjaśnia Marek Duda, dyrektor Centrum Organizacyjno-Szkoleniowego i Współpracy Międzynarodowej w RARR.

Oprócz 50-tysięcznej dotacji, przez rok będzie można otrzymywać wsparcie finansowe na pokrycie bieżących wydatków związanych z prowadzeniem firmy. Aby dostać takie wsparcie, nie można prowadzić działalności gospodarczej przez 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu.

Ze szkoleń i staży będzie można skorzystać w pierwszym kwartale 2016 r., a z dotacji na założenie firmy prawdopodobnie w pierwszym półroczu 2016 r. Dotacje na Podkarpaciu rozdzielać będą instytucje, który zostaną wybrane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie.

Unijne staże lepiej płatne

Marek Duda twierdzi, że zainteresowane stażami finansowanymi przez Unię Europejską ciągle rośnie. Często są one atrakcyjniejsze od oferowanych przez urzędy pracy. Pracodawca nie zawsze ma obowiązek zatrudniania stażysty, a dla stażysty taki staż jest lepiej płatny.

– Dziennie otrzymujemy po kilka telefonów w tej sprawie, jednak dotacje na staże z poprzedniej perspektywy finansowej skończyły się – twierdzi dyrektor Duda.

RARR przygotowała także projekty dla osób, które są w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy. Chodzi o pomoc młodzieży pieczy zastępczej, młodym osobom, które opuszczają zakłady karne i ośrodki wychowawcze.

KRZYSZTOF WÓJCIK

redakcja@rzeszow-news.pl

NAPISZ KOMENTARZ:
Reklama