Fot. Maciej Rałowski. Na zdjęciu galeria Outlet Graffica, w której niegdyś były Rzeszowskie Zakłady Graficzne
Reklama

Prokuratura Okręgowa w Rzeszowie skierowała do Sądu Okręgowego w Rzeszowie akt oskarżenia przeciwko czterem osobom, którym zarzucono działanie na szkodę spółki Rzeszowskich Zakładów Graficznych.

Oskarżeni to prezes zarządu oraz dwóch członków rady nadzorczej Rzeszowskich Zakładów Graficznych, a także rzeszowski przedsiębiorca. Jak podały regionalne media, oskarżonym przedsiębiorcą jest Ryszard P. Sprawa dotyczy działań jakie oskarżeni podejmowali w latach 2004-2007 i w efekcie doprowadziły do wyrządzenia w RZG szkody majątkowej w kwocie ponad 14 milionów złotych

W śledztwie ustalono, że oskarżone osoby m.in. tworzyły powiązane ze sobą spółki i dokonywały w ich obrębie stosownych przesunięć majątkowych. Doszło ostatecznie do przejęcia przez rzeszowskiego przedsiębiorcę całości spółki Grafika sp. z o.o., która stała się jedynym właścicielem nieruchomości położonej w Rzeszowie przy ul. Lisa Kuli 19. Mieści się w niej obecnie Galeria Graffica i hotel Forum.

Wcześniej ta nieruchomość była własnością spółki Rzeszowskie Zakłady Graficzne S.A. „W wyniku działań podjętych przez oskarżonych spółce RZG S.A. wyrządzono szkodę  w wielkich rozmiarach w kwocie ponad 14 milionów złotych. Kwota powstałej szkody to różnica wartości nieruchomości przejętej przez przedsiębiorcę i ekwiwalentu jaki za nią uzyskały RZG S.A., który jak wynika z zebranych dowodów wyniósł 4 tys. złotych” – poinformowała w komunikacie Prokuratura Okręgowa w Rzeszowie.

Oskarżeni to osoby w wieku od 36 do 60 lat. Nie przyznali się do popełnienia zarzucanych im przestępstw. Jeden z oskarżonych odmówił składania wyjaśnień. Pozostałe osoby złożyły wyjaśnienia przy czym jeden z  oskarżonych złożył wyjaśnienia, które w znacznej mierze pokrywają się z ustaleniami śledztwa.

W stosunku do trzech oskarżonych prokurator zastosował środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego w kwocie 80 tysięcy zł. Dodatkowo tytułem zabezpieczenia grożącej oskarżonym kary grzywny oraz roszczeń o naprawienie szkody dokonano zajęcia środków pieniężnych w kwocie 100 tysięcy zł od każdego oskarżonego. W stosunku do jednego z oskarżonych prokurator zastosował jedynie środek zapobiegawczy w postaci dozoru policji.

Za zarzucane przestępstwa oskarżonym grozi kara pozbawienia wolności do lat 10.

 

Reklama

NAPISZ KOMENTARZ: