Zdjęcie: Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie

Co najmniej trzy terminy przyjęć do pracy w podkarpackiej policji zaplanowano jeszcze w tym roku. Policja kusi stabilną pracą i zarobkami.

W miniony poniedziałek (26 marca) ślubowanie złożyło 26 nowych policjantów.  Było to już drugie ślubowanie w tym roku. W podkarpackiej policji pracuje prawie 4,5 tys. funkcjonariuszy.

Nadkom. Marta Tabasz-Rygiel, rzecznik Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie, poinformowała nas, że w tym roku komenda planuje przyjąć do swojego podkarpackiego garnizonu jeszcze niemal 100 osób. W tym roku już ponad 300 osób złożyło podania o przyjęcie do policji.

Nabór do policji trwa cały czas, więc dokumenty można składać w zasadzie w każdym momencie – osobiście w każdy poniedziałek i wtorek w godzinach 8:00-14:00 w Sekcji Doboru Wydziału Kadr i Szkolenia KWP w Rzeszowie na terenie Oddziału Prewencji Policji w Zaczerniu.

– Aby zostać policjantem trzeba przejść kilkuetapowy proces rekrutacji. Zachęcamy wszystkich, którzy chcieliby związać swoją przyszłość z policją, by zmierzyli się z tym wyzwaniem – mówi nadkom. Marta Tabasz-Rygiel. 

Obecnie czas trwania postępowania kwalifikacyjnego na terenie garnizonu podkarpackiego (od dnia złożenia kompletu dokumentów do momentu przyjęcia do służby w policji) wynosi około 6 miesięcy. – Jeśli ktoś w najbliższym czasie złoży podanie, ma szanse zostać policjantem jeszcze w tym roku – twierdzi Tabasz-Rygiel. 

Jak zostać policjantem?

Policjantem może zostać osoba posiadająca polskie obywatelstwo, co ważne posiadać nieposzlakowaną opinię, nie może być karana za przestępstwo umyślne, musi korzystać z pełni praw publicznych i posiadać co najmniej średnie wykształcenie.

Postępowanie składa się z kilku etapów: testu wiedzy (pytania z zakresu funkcjonowania władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej oraz z zakresu bezpieczeństwa publicznego, testu sprawności fizycznej, testu psychologicznego (bada predyspozycje intelektualne i osobowościowe kandydata do służby w policji) i rozmowy kwalifikacyjnej.

Ostatnie etapy to komisja lekarska, sprawdzenie w ewidencjach, rejestrach prawdziwości danych zawartych w kwestionariuszu osobowym kandydata oraz postępowanie sprawdzające przeprowadzane w celu ustalenia, czy kandydat daje rękojmię zachowania tajemnicy.

– Warto przygotować się do poszczególnych etapów, aby zwiększyć swoje szanse. Choć postępowanie kwalifikacyjne wydaje się być dość trudne, to osoby, które przygotują się, zwłaszcza do testu wiedzy i sprawdzianu sprawności fizycznej na pewno zdołają te wymagania spełnić – uważa nadkom. Marta Tabasz-Rygiel. 

Pierwsze cztery etapy są punktowane, suma zgromadzonych punktów określa miejsce na tzw. liście rankingowej. Do policji trafiają osoby, które zgromadziły najwyższa liczbę punktów, a więc najlepsi. W tym roku zaplanowano jeszcze trzy terminy przyjęć do służby: w lipcu, we wrześniu i w grudniu. Niewykluczone, że limity przyjęć zostaną zwiększone.

Zarobki w policji? 

Są uzależnione od kilku czynników. Po pierwsze, od tzw. wynagrodzenia zasadniczego, zależnego od grupy zaszeregowania. Obecnie system wyróżnia 16 grup zaszeregowania, dla których obowiązują odpowiednie mnożniki kwot bazowych. Kolejną składową są benefity przyznawane za staż, stopień bądź w postaci dodatku funkcyjnego (służbowego). Niezależnie od dodatków, policjantowi należy się tzw. mundurówka, popularna „trzynastka” i profity socjalne. 

Policjant przebywający na szkoleniu stacjonarnym, czyli kursant, może liczyć na wynagrodzenie wysokości 1939 zł na rękę. Ponadto na czas szkolenia ma on zapewnione zarówno pełne wyżywienie jak i kompleksowe zakwaterowanie. Są to warunki dedykowane pierwszej grupie zaszeregowania.

Po ukończeniu kursu policjanta zalicza się do drugiej grupy zaszeregowania i jego zarobki rosną o niespełna 900 zł. Pensja policjanta wynosi na tym etapie nieco ponad 2800 netto. Funkcjonariusz z grupy trzeciej (pomocnik dyżurnego, referent, dowódca drużyny) otrzymuje na rękę średnio 3165 zł.

Grupie czwartej, obejmującej np. kontrolerów ruchu drogowego oraz dzielnicowych, przysługuje wynagrodzenie średniej wysokości niespełna 3500 zł. Grupa piąta, do której przynależy m.in. detektyw, dyżurny i jego zastępca, zarabia miesięcznie około 3750 zł.

Funkcjonariusze zaszeregowani w grupie siódmej (np. dyżurny, zastępca dyżurnego czy kierownik referatu) otrzymują w tej chwili około 4400 zł netto, natomiast grupa ósma – 4640 zł. Ta obejmuje stanowiska zastępcy komendanta komisariatu specjalistycznego policji, zastępcy naczelnika sekcji, kapelmistrza czy wykładowcy

Policjanci zaszeregowani w grupie dziewiątej mogą liczyć na wynagrodzenie średniej wysokości niespełna 5200 zł netto. Grupa ta obejmuje m.in. stanowisko komendanta komisariatu specjalistycznego, eksperta, dyżurnego czy radcy prawnego.

Kto najwięcej zarabia?

Najwyższymi zarobkami cieszą się funkcjonariusze zaszeregowani powyżej dziewiątej grupy. Komendant powiatowy (miejski, rejonowy), zaszeregowany w grupie dwunastej, otrzymuje niecałe 7300 zł, natomiast komendant wojewódzki z grupy czternastej już 9500 zł.

Grupy piętnasta i szesnasta przewidziane są dla stanowisk zastępcy komendanta głównego oraz komendanta głównego. Pensje funkcjonariuszy wynoszą tu na rękę odpowiednio: 13488 zł oraz 15304 zł.

(ram)

redakcja@rzeszow-news.pl

NAPISZ KOMENTARZ:
Reklama