Reklama

Trwa druga edycja ogólnopolskiego plebiscytu Obywatelski Sędzia Roku. Nazwisko laureata poznamy pod koniec września.  Czy zostanie nim przedstawiciel rzeszowskiej Temidy?

Organizatorem konkursu jest działająca od sześciu lat Fundacja Court Watch Polska. W tym czasie monitorowała ponad 30 tys. rozpraw sądowych (pod tym względem jest liderem na skalę światową), zrealizowała również ok. 3200 obserwacji infrastruktury sądowej. Każdego roku współpracuje z nią ponad 500 wolontariuszy z całej Polski, również z Rzeszowa.

W latach 2014-2015 rzeszowianie obserwowali 88 rozpraw sądowych – 75 w Sądzie Rejonowym i 13 w Sądzie Okręgowym.

W tym samym czasie w Polsce zrealizowano 5256 obserwacji. Wolontariusze monitorowali w ten sposób 175 sądów. Warto dodać, że w ciągu ostatnich sześciu lat 53 społeczników z Rzeszowa współpracujących z Court Watch Polska przygotowywało sprawozdania z obserwacji rozpraw sądowych.

To nie wszystko. Court Watch Polska publikuje raporty na temat stanu polskiego sądownictwa, szkoli sędziów, rozwija Centra Sprawiedliwości Naprawczej. Od dwóch lat organizuje również plebiscyt na Obywatelskiego Sędziego Roku. Kto ma szansę zdobyć ten tytuł?

– Chcemy nagrodzić przedstawiciela trzeciej władzy, który w poprzednim roku kalendarzowym nie tylko wzorowo wykonywał swoje obowiązki, ale przede wszystkim robił to w sposób budzący zaufanie i pokazujący szacunek do zwykłego obywatela odwiedzającego sąd – mówi Bartosz Pilitowski, prezes Fundacji Court Watch Polska.

– Nie mniej istotne jest również zaangażowanie kandydatów w działania mające na celu zwiększenie wrażliwości całego środowiska sędziowskiego na potrzeby obywateli – dodaje Pilitowski.

Nazwisko laureata plebiscytu poznamy 27 września podczas dorocznej konferencji podsumowującej cykl Obywatelskiego Monitoringu Sądów. Wyboru zwycięzcy dokona kapituła złożona z przedstawicieli środowiska sędziowskiego, organizacji społecznych oraz publicystów i dziennikarzy zajmujących się tematyką sądowniczą.

W 2015 r. laureatem pierwszego plebiscytu został sędzia Jarosław Gwizdak, prezes Sądu Rejonowego Katowice-Zachód. Wyróżniono go za gotowość do spojrzenia na pracę sądu z perspektywy obywatela. Sędzia Gwizdak dokonał m.in. osobistego audytu dostępności budynku sądu dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, podjął również szereg innych działań ułatwiających interesantom załatwianie spraw.

Pretendentów do tytułu Obywatelskiego Sędziego Roku w tegorocznej edycji plebiscytu można zgłaszać do 15 sierpnia. Organizatorzy zachęcają do udziału w konkursie.

– Zależy nam na tym, aby każdy obywatel, który miał do czynienia z polskim wymiarem sprawiedliwości, mógł wskazać swojego kandydata. Każdą nominację warto uzasadnić, choćby w kilku zdaniach – mówi Filip Gołębiewski, dyrektor Programu „Obywatelski Monitoring Sądów”.

– Warto pamiętać, że nie nagradzamy sędziów za działalność związaną z wydawaniem wyroków; to nie leży w zakresie naszego zainteresowania. Premiujemy aktywność podejmowaną poza sferą orzeczniczą – dodaje Gołębiewski.

Nominacje rzeszowskich sędziów wraz z uzasadnieniem, które nie powinno obejmować wydawanych wyroków, należy zgłaszać mailowo: plebiscyt@courtwatch.pl

(ak)

redakcja@rzeszow-news.pl

Reklama

NAPISZ KOMENTARZ: