Zdjęcie: Starosta Rzeszowski uhonorowany Krzyżem 100-lecia Związku Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej
Reklama

24 sierpnia br. odbyła się sesja Rady Powiatu Rzeszowskiego. Jej specjalnymi gośćmi byli przedstawiciele Związku Inwalidów Wojennych RP.

Dla uczczenia doniosłej 100. rocznicy powstania Związku Inwalidów Wojennych RP Zarząd Główny ZIW RP ustanowił okolicznościowe odznaczenie związkowe – Krzyż 100 lat ZIW RP dla długoletnich, zasłużonych i oddanych tej organizacji działaczy i członków Związku oraz osób, firm i instytucji. 

Zdjęcie: XL sesja Rady Powiatu Rzeszowskiego kadencji 20-18-2023

Do instytucji i osób, które przyczyniły się do realizacji tych przedsięwzięć, należy Starostwo Powiatowe w Rzeszowie na czele ze starostą rzeszowskim Józefem Jodłowskim, który został uhonorowany tym odznaczeniem w podziękowaniu za wszelką pomoc finansową, organizacyjną i materialną udzieloną na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat.

Zdjęcie: Starosta Rzeszowski Józef Jodłowski uhonorowany Krzyżem 100-lecia Związku Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej

Krzyż 100 lat ZIW RP w imieniu Zarządu Głównego i Zarządu Okręgowego ZIW RP wręczył staroście płk. dypl. Józef Mroczka – prezes Zarządu Okręgowego ZIW RP w Rzeszowie i członek Zarządu Głównego ZIW RP w Warszawie w obecności Barbary Kmieciak – kierownika biura.

Zdjęcie: płk. dypl. Józef Mroczka – Prezes Zarządu Okręgowego ZIW RP w Rzeszowie

Związek Inwalidów Wojennych RP jest najstarszą organizacją kombatancką na świecie istniejącą i działającą ponad 100 lat. Pierwsze organizacje ZIW powstawały na terenach dawnej Galicji w 1917 roku, kolejno w 1918 na terenach Wielkopolski, a w 1919 roku działały już na terenie całego kraju.

Zjednoczenie wszystkich związkowych organizacji nastąpiło na I Ogólnokrajowym Zjeździe Inwalidów Wojennych w 1919 roku. I tak powołany do działalności Związek, który działał i był aktywny również w okresie okupacji hitlerowskiej przetrwał do dziś.

Działania Związku zarówno w trakcie I jak i II wojny światowej, a także po ich zakończeniu koncentrowały się głównie na organizowaniu pomocy okaleczonym fizycznie i psychicznie byłym żołnierzom, więźniom obozów koncentracyjnych i więźniom politycznym, a także wdowom, wdowcom i sierotom.

Na przestrzeni swojej wiekowej tradycji Związek dbał i dba o tych, którzy poświęcili swoje młode lata, życie i zdrowie abyśmy mogli żyć w wolnym kraju. Jest spadkobiercą i kontynuatorem patriotycznych tradycji swoich przodków i jednocześnie kontynuatorem społecznej działalności tworzonego w latach 1917-1919 roku ZIW RP.

W swoich szeregach Związek zrzesza inwalidów wojennych, wojskowych, osoby represjonowane wdowy, wdowców oraz sieroty po wymienionych, a także członków wspierających.

Reklama