Reklama

Łączniki drogi ekspresowej S-19 i autostrady A-4, przebudowy i rozbudowy dróg lokalnych, remonty placówek szkolnych i leczniczych. To tylko niektóre z planów inwestycyjnych zapisane w przyjętym ostatnio przez Radę Powiatu Rzeszowskiego budżecie na 2022 rok.

W tegorocznym budżecie rzeszowskiego samorządu zaplanowano dochody w łącznej kwocie 193 mln zł, w tym dochody majątkowe na kwotę 139 mln zł. Wydatki oszacowano na 249 mln zł. Sporą część z nich pochłoną inwestycję, zwłaszcza w infrastrukturę drogową, która od lat jest priorytetowa dla władz powiatu.

Tegoroczny budżet jest budżetem prorozwojowym. Jest ukierunkowany na wydatki inwestycyjne. Zwłaszcza inwestowanie w ciągi komunikacyjne jest istotne z punktu widzenia rozwoju gospodarczego powiatu i na to kładziemy duży naciskpodkreśla starosta rzeszowski Józef Jodłowski.

Budowa łącznika drogi S-19 i autostrady A4

Wśród najważniejszych inwestycji zaplanowanych na ten rok znajdują się m.in. budowa łącznika drogi ekspresowej S-19 na odcinku od węzła Rzeszów Południe do drogi krajowej nr 19 oraz pierwszy etap rozbudowy łącznika autostrady A4 na odcinku od granic Rzeszowa do węzła Rzeszów Północ.

Zaplanowanych jest też szereg inwestycji lokalnych

Na remonty dróg powiatowych zaplanowano w tegorocznym budżecie 5 milionów złotych jako wkład własny do projektów współfinansowanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Przebudowana zostanie m.in. droga powiatowa Błażowa – Piątkowa – Harta. Przebudowane i rozbudowane zostaną drogi powiatowe na terenie gminy Dynów i droga powiatowa od granic Rzeszowa do pasa kolejowego nr 2091. Odbudowany zostanie most na Potoku w Piątkowej i obiekt mostowy w Futomie. Powiat Rzeszowski zaplanował także przebudowę 11 przejść dla pieszych.

Część środków budżetowych zostanie wykorzystana na inwestycje w obiekty edukacyjne

Zaplanowano chociażby przebudowę budynku przy ul. Miłocińskiej w Rzeszowie – budynek zostanie wyremontowany, oraz dostosowany do potrzeb starostwa powiatowego. Kontynuowane będą prace nad przebudową obiektów Zespołu Szkół w Tyczynie.

Placówka ta mieści się na terenie dawnego zespołu pałacowo-parkowego rodziny Wodzickich, którego historia sięga połowy XIX wieku.

Przedsięwzięcie, o łącznej wartości 18 889 188 zł, będzie realizowane przy wsparciu finansowym Budżetu Państwa ze środków Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w wysokości 5 145 315 zł oraz dotacji Ministerstwa Sportu i Turystyki – 2 630 700 zł. W ramach inwestycji powstanie m.in. komfortowy internat dla uczniów, sala gimnastyczna oraz scena widowiskowa.  

Kolejną ważną inwestycją będzie rozbudowa ZOL w Dynowie

Inwestycja finansowana jest z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz ze środków Powiatu. Realizowana będzie w ramach projektu: „Poprawa usług zdrowotnych poprzez rozbudowę Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Dynowie”. Wartość prac wynosi 12 192 098,80 złotych. Wkład Powiatu Rzeszowskiego to 3 mln zł.

Rozbudowany zostanie DPS w Górnie.

Warto zaznaczyć, iż jest to jedynie ułamek inwestycji, które zostały już oficjalnie potwierdzone lub rozpoczęte, a które zostaną zrealizowane w 2022 roku.

Powiat Rzeszowski od wielu lat udowadnia, iż rozwój inwestycyjny jest priorytetem sprawiając, iż staje się on przez to prawdziwym Gospodarczym Sercem Regionu.

Reklama