Senat Uniwersytetu Rzeszowskiego jednomyślnie (47 osób) poparł wniosek o uruchomienie na Wydziale Medycznym UR studiów magisterskich na kierunku lekarskim. Uniwersytet Rzeszowski planuje uruchomienie kierunku lekarskiego w 2015 r. W tym celu zostały nawiązane porozumienia z placówkami, które będą udostępniały swoje oddziały, sprzęt oraz doświadczenie. W tym samym czasie trwały rozmowy w celu zapewnienia profesjonalnej kadry naukowo-dydaktycznej.

Obecnie trwa budowa Przyrodniczo-Medycznego Centrum Badań Innowacyjnych. To jeden z dwóch niezbędnych obiektów, które konieczne są do otwarcia na Wydziale Medycznym UR kierunku lekarskiego.

Nowe Centrum Medyczne warte jest 90 mln zł. Nowy budynek przy ul. Warzywnej w Rzeszowie to ok. 12,9 tysięcy m kw. i aż 17 specjalistycznych laboratoriów m.in. biologii molekularnej, patofizjologii narządu ruchu czy procesów metabolicznych. Zostanie w nim zainstalowana aparatura badawcza warta 25 mln zł.

Z kolei u zbiegu ul. Zenitowej i Leszka Czarnego ma powstać budynek Zakładu Nauk o Człowieku. Budowa zakładu rozpocznie się jeszcze w tym roku. Zakończenie inwestycji uczelnia przewiduje końcem przyszłego. Koszt budowy zakładu to ok. 23 mln zł.

– Kolejny krok po podjęciu dzisiejszej uchwały, to złożenie do końca tego roku wniosku do Ministerstwa Zdrowia oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego – mówi prof. dr hab. Aleksander Bobko, rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Zdjęcie: Jadwiga Zakulec

NAPISZ KOMENTARZ:
Reklama