Zdjęcie: materiały prasowe
Reklama

Ponad 1 mln zwolnień lekarskich na łączną liczbę 12,2 mln dni – to bilans absencji chorobowej osób ubezpieczonych w ZUS na Podkarpaciu w 2023 roku.  W porównaniu z 2022 rokiem, lekarze wystawili ponad 9,5 tys. więcej zwolnień.

Jak poinformował Wojciech Dyląg, rzecznik podkarpackiego ZUS, najwięcej zwolnień lekarskich zostało wystawionych z tytułu zakażenia górnych dróg oddechowych, zapalenia gardła, zatok, migdałków, bólu układu kostno-szkieletowego, splotów nerwowych, chorób wywołanych stresem. Znaczna liczba zwolnień to także zwolnienia w okresie ciąży.

– Każda osoba przebywająca na zwolnieniu lekarskim musi się liczyć z możliwością kontroli przeprowadzanej przez ZUS czy pracodawcę – uprawnienie do kontrolowania chorych wynika bezpośrednio z ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa – przypomina Wojciech Dyląg.

W 2023 Zakład Ubezpieczeń Społecznych na Podkarpaciu skontrolował zwolnienia lekarskie 3435 osób. Zasiłki cofnięto 303 osobom na łączną kwotę 536,8 tys. zł. Ponadto skontrolowano czasową niezdolność do pracy. 1128 osób zostało uznanych za zdolnych do pracy, a w konsekwencji cofnięto im świadczenia na łączną kwotę ponad 665 tys. zł.

Zarówno przy kontroli orzekania jak i przy kontroli wykorzystywania, ZUS i pracodawca będą szukać chorego pod adresem widniejącym na zwolnieniu lekarskim. Nie jest to adres zameldowania czy zamieszkania, ale adres pobytu podczas orzeczonej niezdolności.

– Dlatego przy każdym zwolnieniu musimy zwracać uwagę na adres, który wstawił lekarz na zwolnieniu a w przypadku zmiany tego adresu (np. przenosimy się do mamy na okres choroby), musimy w ciągu trzech dni powiadomić o tym fakcie i pracodawcę i Zakład Ubezpieczeń Społecznych – wyjaśnia Wojciech Dyląg 

Przykłady nieprawidłowego wykorzystywania zwolnień:

– wyjazdy za granicę do pracy

– udział w imprezach, np. chrzciny, wesela, koncerty, spektakle, spotkania towarzyskie w klubach, zawody sportowe,

– udział w wydarzeniach lokalnych i państwowych: składanie kwiatów, przemówienia, wywiady dla mediów,

– uczestnictwo w szkoleniach, kursach, na zajęciach i egzaminach w ramach studiów

Reklama

Bądź na bieżąco.

Rzeszów News - InstagramObserwuj nas na Instagramie!

– wyjazdy na ferie, wakacje, urlop,

– sprzedaż płodów rolnych oraz grzybów na poboczu drogi

– domownik pojechał do pracy, twierdził że był na „wigilii zakładowej” i po drodze odebrał towary ze sklepów,

– wykonywanie pracy „prywatnie” – ogłoszenia na portalach, w tym portalach społecznościowych,

– właściciel firmy, będąc na zwolnieniu, obsługiwał klientów i przyuczał uczniów do zawodu,

– teść osoby chorej poinformował kontrolerów, że pomaga szwagrowi na budowie,

– drugie zatrudnienie,

– remont domu podczas orzeczonej niezdolności do pracy.

oprac. (pol)

redakcja@rzeszow-news.pl

Reklama