Zdjęcie: materiały Starostowa Powiatowego / Dom Samotnej Matki
Reklama

Na terenie SPZZOZ „Sanatorium” w Górnie zakończono prace nad powstaniem Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży. To pierwsza tego typu placówka w powiecie rzeszowskim, która da jednorazowo schronienie kilkunastu potrzebującym.

Decyzję o stworzeniu Domu podjęły władze powiatu rzeszowskiego w 2020 roku. Wykorzystano przy tym możliwości płynące z rządowego Programu Kompleksowego Wsparcia dla Rodzin „Za Życiem”. Całkowity koszt inwestycji wyniósł ponad 1 mln 580 tysięcy zł, w tym dotacja ze Skarbu Państwa w wysokości 1 264 117 zł.

Podczas remontu budynku zamontowano monitoring, zabudowę kuchenną z urządzeniami.  Kupiono też meble, sprzęt RTV/AGD, artykuły dziecięce, sprzęt biurowy, zabawki i artykuły dekoracyjne.

Zadania placówki

Zakres pomocy zakłada, oprócz zapewnienia „dachu nad głową”, także wsparcie materialne, prawne, psychologiczne i duchowe. Do domu będą mogli być również przyjmowani ojcowie z małoletnimi dziećmi albo inne osoby sprawujące opiekę prawną nad dziećmi.

Placówka w pierwszej kolejności zapewni schronienie kobietom w ciąży w okresie okołoporodowym oraz wsparcie w przezwyciężaniu sytuacji kryzysowych. Pracownicy podejmują wszelkie możliwe kroki, by izolować osoby ubiegające się o pomoc przed sprawcami przemocy.

Liczba miejsc w placówce

Dom dysponuje 12 miejscami dla osób dorosłych i dzieci, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, przejściowo pozbawionych wystarczających warunków i środków do życia oraz normalnego funkcjonowania z powodu doznanej przemocy lub oddziaływań patologicznych ze strony środowiska i najbliższej rodziny.

Zdjęcie: materiały Starostowa Powiatowego

W budynku znajdują się cztery odrębne mieszkania składające się z kuchni, łazienki oraz pokoju dziennego, dostosowane do potrzeb opiekunów z dziećmi w każdym wieku, wspólne pomieszczenia do pobytu dziennego dla mieszkańców z dziećmi, pralnia i suszarnia oraz pomieszczenie do pracy indywidualnej z mieszkańcami.

Zdjęcie: materiały Starostowa Powiatowego / Pokój zabaw

– Dobro dzieci jest dla władz samorządu powiatu rzeszowskiego sprawą szczególnie ważną. Matki z małoletnimi dziećmi oraz kobiety w ciąży dotknięte przemocą lub znajdujące się w innej trudnej sytuacji życiowej będą mogły znaleźć schronienie i wsparcie w domu. To bardzo potrzebna inwestycja – stwierdził Józef Jodłowski, starosta rzeszowski.

Szczegółowe informacje na temat funkcjonowania Domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży w Górnie oraz zasad przyjęcia można uzyskać pod numerami: telefonów: 451 166 830, 451 166 829.

Reklama