Rzeszowski samorząd powiatowy od początku wojny na Ukrainie angażuje się w pomoc humanitarną dla naszych wschodnich sąsiadów i wspiera uchodźców, którzy trafili na teren powiatu.

Swoją opinię na temat agresji rosyjskiej na Ukrainę radni powiatowi wyrazili w stanowisku
z 10 marca. Czytamy w nim o stanowczym sprzeciwie wobec naruszenia granic wolnej i suwerennej Ukrainy, „co zburzyło istniejący od wielu lat pokój w Europie i zagroziło bezpieczeństwu międzynarodowemu”.

„Z całą mocą potępiamy ataki na ludność cywilną, w tym kobiety i dzieci oraz niszczenie dóbr kultury. W pełni solidaryzujemy się z Narodem Ukraińskim, wyrażamy głębokie uznanie i szacunek dla niezłomnej woli walki i gotowości do poświęcenia życia w obronie Ojczyzny” – czytamy w stanowisku Rady Powiatu Rzeszowskiego. 

W dalszej jego części rada zadeklarowała wsparcie dla Ukraińców poprzez koordynację pomocy humanitarnej dla naszych wschodnich sąsiadów, jak i działania podejmowane przez poszczególne jednostki organizacyjne Powiatu.

Już w pierwszych dniach wojny uruchomiono magazyn powiatowy, do którego docierają najpotrzebniejsze artykuły, lekarstwa, odzież, środki czystości itp. z poszczególnych gmin. Punkty zbiórek darów dla Ukrainy są w każdej gminie i każdej większej miejscowości powiatu. Z magazynu posortowane rzeczy wysyłane są za wschodnią granicę.

W akcję pomocy zaangażowało się Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, na którego stronie internetowej zamieszczone są bieżące informacje na ten temat. PCPR zabezpieczył m.in. w Domach Pomocy Społecznej na Rzeszowszczyźnie określoną ilość miejsc dla uchodźców z Ukrainy, także niepełnosprawnych.

Na potrzeby mieszkańców powiatu uruchomiono telefoniczną pomoc psychologiczną, można ją uzyskać pod numerem telefonów:

– 519 585 636 (dni powszednie od 8:00 do 20:00), 

– 573 132 924 (pon. 12:00-15:30, wt. 7:30-15:30),

– 519 586 120 (w dni powszednie 7:30-15:30),

oraz całodobowo: 518 736 839, 451 166 830, 451 166 829.

Obywatele Ukrainy, którzy znaleźli schronienie na terenie powiatu rzeszowskiego, mogą skorzystać z pomocy lekarskiej we wszystkich jednostkach Zakładu Opieki Zdrowotnej nr 2 na zasadach ogólnych.

Dodatkowo w Przychodni Specjalistycznej – Centrum Diagnostycznym w Rzeszowie przy ul. Fredry 9 począwszy od 10 marca w każdy czwartek, od 14:00 do 17:00, jest pełniony specjalny dyżur przez lekarza znającego język ukraiński lek. med. Maksyma Yefremov dla pacjentów mających trudności w komunikowaniu się w języku polskim.

W zależności od potrzeb, godziny przyjęć będą zwiększane. Rejestrować należy się pod numerami telefonów: 17 86 13 600, 17 86 13 604, 17 86 13 621, 17 86 13 659.

ZOZ nr 2 zaoferował też możliwość zatrudnienia w podległych sobie poradniach ogólnych i specjalistycznych lekarzy ukraińskich, posiadających zezwolenie na pracę w Polsce. Osoby zainteresowane podjęciem pracy mogą zgłaszać się osobiście do sekretariatu ZOZ nr 2 w Rzeszowie przy ul. Fredry 9, tel. 17 85 354 66 lub mailowo: sekretariat@zoz2.pl. 

W Powiatowym Urzędzie Pracy w Rzeszowie przy ul. Partyzantów 1a został uruchomiony punkt informacyjny dla obywateli Ukrainy. Punkt jest czynny w poniedziałki w godz. 8:00-16:00, wtorki-piątki w godz. 7:30-15:30. Jednocześnie w tych samych godzinach uruchomiony został specjalny numer telefonu: 517 047 757.

Dodatkowo przez cały czas uruchomiona jest infolinia Zielona Linia czynna w godzinach 8:00-18:00, pod numerem: 19524.

Reklama