Zdjęcie: Sebastian Stankiewicz / Rzeszów News

W stworzeniu nowych zielonych terenów rekreacyjnych w Rzeszowie ma pomóc komisja, którą powołał prezydent Konrad Fijołek. 

Fijołek utworzył Komisję do spraw Poprawy Dostępności do Zieleni Miejskiej i Terenów Rekreacyjnych. Należą do niej dyrektorzy miejskich wydziałów i jednostek: Zarządu Zieleni Miejskiej, Biura Rozwoju Miasta, Wydziału Architektury, Biura Gospodarki Mieniem.

– Pomogą mi oni wybrać odpowiednie miejsca pod stworzenie w mieście nowych zielonych terenów rekreacyjnych i przygotować je – twierdzi prezydent Rzeszowa.

Zgodnie z zapowiedziami, które padały w kampanii wyborczej, tereny te miałyby być dostępne dla wszystkich mieszkańców Rzeszowa i znajdować się w odległości nie większej niż 700 metrów od miejsca ich zamieszkania.

– Pierwsze analizy i wnioski komisji mają być gotowe do końca sierpnia – zapowiada Artur Gernand z Kancelarii Prezydenta Rzeszowa. 

(taz)

NAPISZ KOMENTARZ:
Reklama