Zdjęcie: Urząd Wojewódzki w Rzeszowie

Pomiędzy 7 a 10 czerwca na Podkarpaciu zawyją systemy alarmowe. Dokładny dzień i godzina nie są znane.

Próba uruchomienia systemów alarmowych jest elementem ogólnopolskich ćwiczeń „Renegade – Sarex 16/I”. Zostaną wyemitowane dwa akustyczne sygnały alarmowe. „Ogłoszenie alarmu” oznaczać będzie modulowany dźwięk syreny, który potrwa trzy minuty. Tyle samo trwać będzie „odwołanie alarmu” poprzez ciągły dźwięk syreny.

Sygnały zostaną wyemitowane w jednym dniu między godz. 8:00 a 16:00 po tym, jak Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego wojewody podkarpackiego otrzyma stosowny komunikat ostrzegawczy z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa i 1 Regionalnego Ośrodka Dowodzenia i Naprowadzania w Krakowie.

– Brak doprecyzowania terminu uruchomienia systemów alarmowych (dzień i godzina) ma na celu weryfikację skuteczności procedur komunikacji kryzysowej w warunkach rzeczywistego zagrożenia powietrznego – poinformował Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie.

(kaw)

redakcja@rzeszow-news.pl

NAPISZ KOMENTARZ:
Reklama