Reklama

Zaczęły spełniać się plany prac remontowych w podległym samorządowi Powiatu Rzeszowskiego Zespole Szkół w Tyczynie. Za prawie 19 mln zł powstanie m.in. komfortowy internat dla uczniów, sala gimnastyczna oraz scena widowiskowa.

Umowę z wykonawcą – rzeszowską firmą Solkan – podpisał na początku grudnia br. starosta rzeszowski Józef Jodłowski. Inwestycja zakłada przebudowę i remont oficyny, rozbudowę oficyny o łącznik, budowę sali gimnastycznej oraz  zewnętrznej sceny widowiskowej wraz z terenową widownią.

W przebudowanym budynku oficyny powstanie łącznie 15 pokoi internatowych, w tym jeden przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wszystkie pomieszczenia wyposażone będą w oddzielne łazienki. Będzie mogło tu zamieszkiwać łącznie 31 uczniów oraz wychowawca.

W internacie znajdą się także m.in. pomieszczenia do wydawania posiłków oraz zmywalnia. Będzie też sala konsumpcyjna, w której organizowane mają być spotkania i imprezy kulturalne. Budynek oficyny wraz łącznikiem stanowić będzie integralną całość pod względem funkcjonalnym i przestrzennym.

Obok budynku łącznika, powstanie również sala gimnastyczna z boiskiem (12×24 m) z pełnym zapleczem sportowo-socjalnym. Plany zakładają także ciągi piesze, powstanie placu manewrowego dla celów przeciwpożarowych, parking i tereny zieleni urządzonej.

Przedsięwzięcie, o łącznej wartości 18 889 188 zł, będzie realizowane przy wsparciu finansowym budżetu państwa przez ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej w wysokości 5 145 315 zł oraz dotacji Ministerstwa Sportu i Turystyki – 2 630 700 zł.

Warto dodać, że nie jest to pierwsza inwestycja prowadzona w Zespole Szkół w Tyczynie, którego obiekty są historyczną i architektoniczną perełką powiatu. Placówka mieści się bowiem na terenie dawnego zespołu pałacowo-parkowego rodziny Wodzickich, którego historia sięga połowy XIX wieku.

– Zespół pałacowo-parkowy w Tyczynie jest od lat naszym „oczkiem w głowie”.  To istotna część historii powiatu rzeszowskiego i naszego dziedzictwa narodowego. Cieszy fakt, że ten wspaniały zabytek nadal spełnia bardzo ważną funkcję – tu kształci się i wychowuje młodzież – mówi starosta Józef Jodłowski.

W latach 2009-2011, pod okiem konserwatora zabytków, przeprowadzono tu istotne prace renowacyjne, na które wydano blisko 3 mln zł, w tym 2,4 mln zł powiat rzeszowski pozyskał z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. – Inwestycja spotkała się z ogromnym uznaniem – w 2011 roku zdobyła tytuł „Budowy roku Podkarpacia” w kategorii „Obiekty modernizowane” – podkreśla starosta.

Dzięki zaangażowaniu środków zewnętrznych i powiatowych, przywrócono pałacowi historyczny wygląd, m.in. odtworzono niszczejące elementy dekoracyjne, wymieniono pokrycia dachowe i wyremontowano basztę.

Zabytkowe obiekty Zespołu Szkół w Tyczynie odzyskały dawną świetność i znów stały się wizytówką Powiatu Rzeszowskiego. Gruntowny remont oficyny pałacowej dopełni całości działań związanych z utrzymaniem zespołu pałacowo-parkowego.

Reklama