Reklama

Podkarpacką Nagrodą Samorządową oraz zwycięstwem w rankingu „Powiaty Podkarpacia – dwie dekady rozwoju XXI wieku” może się pochwalić Powiat Rzeszowski. Rok 2021, mimo pandemii, samorząd zamknął licznymi inwestycjami.

9 lutego 2021 roku w czasie uroczystej gali XX edycji Podkarpackiej Nagrody Samorządowej Powiat Rzeszowski reprezentowany przez starostę Józefa Jodłowskiego otrzymał główną nagrodę w kategorii samorządów powiatowych oraz tytuł Podkarpackiego Lidera Samorządności.

Podkarpacka Nagroda Samorządowa to prestiżowy konkurs organizowany od ponad 20 lat przez Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych i Centrum Promocji Biznesu. Jego patronami są wojewoda podkarpacki i marszałek województwa podkarpackiego.

Kapituła konkursu wyróżniając Powiat Rzeszowski wzięła pod uwagę m.in. kolejne sukcesy związane z funkcjonowaniem Parku Naukowo-Technologicznym „Rzeszów- Dworzysko”, w którym pojawiają się kolejne znaczące dla regionu firmy.

W okresie branym pod uwagę przez kapitułę XX edycji konkursu, w „Dworzysku” zainwestowali m.in. tacy potentaci w swych branżach jak Phoenix Contact E-Mobility, która zakończyła prace przy budowie nowej fabryki mającej dać zatrudnienie ok. 330 osobom, lider na europejskim rynku folii „Efekt Plus”, uruchamiał nową linię technologiczną, zaś spółka Panattoni – deweloper powierzchni przemysłowych, wybudowała dla swoich klientów zakład produkujący elektryczne ładowarki do samochodów oraz nowoczesny terminal przeładunkowy. Strefa Dworzysko to już dzisiaj 32 firmy i 2000 miejsc pracy. 

Inwestycje drogowe 

Powiat został doceniony również za dalsze inwestycje drogowe, które są „oczkiem w głowie” tutejszych władz samorządowych na czele ze starostą Józefem Jodłowskim.

Do początku 2021 roku wybudowany został m.in. most w Wysokiej Głogowskiej na rzece Szuwarka, w ciągu drogi powiatowej relacji Głogów Młp. – Wysoka Głogowska. Wartość inwestycji to 2,7 mln zł, z czego blisko 1,5 mln zł stanowiło dofinansowanie z rezerwy subwencji ogólnej skarbu państwa.

Do użytku oddano także most na rzece Lubcza  w Zgłobniu, w ciągu drogi powiatowej Błędowa Zgłobieńska – Zgłobień – Niechobrz (wartość zadania wyniosła  1,6 mln zł, zaś dofinansowanie z rezerwy subwencji ogólnej skarbu państwa – 1,5 mln zł), wyremontowany został uszkodzony w wyniku nawałnicy obiekt mostowy obiekt mostowy na Strug w Chmielniku (wartość 1,2 mln zł) i most w Borku Starym (wartość 1 381 100 zł ze środków skarbu państwa i powiatu).

Inwestycje w edukację i służbę zdrowia

Na ocenę Powiatu Rzeszowskiego duży wpływ miały też kolejne inwestycje w edukację i służbę zdrowia. Lokalny samorząd pochwalić się może m.in. dostosowanie nakładem prawie 2,5 mln złotych budynku internatu Zespołu Szkół Techniczno-Weterynaryjnych
w Trzcianie do przepisów przeciwpożarowych, z kolei, w Tyczynie wykonano adaptację budynku na Dom dla Dzieci i Młodzieży. Całkowita wartość zadania to ponad 700 tys. zł.

W Dynowie wybudowano Stację Kontroli Pojazdów dla Zespołu Szkół Zawodowych (wartość prawie 1,7 mln zł). Realizacja tej inwestycji przyczyni się wzrostu poziomu kształcenia przyszłych techników i mechaników pojazdów samochodowych będących uczniami Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie, a także do wzrostu bezpieczeństwa osób korzystających z badań technicznych samochodów.

Przebudowany został pawilon Oddziału Gruźlicy i Chorób Płuc SPZZOZ „Sanatorium”
w Górnie. W ramach inwestycji wykonano kompleksową przebudowę pawilonu, a ze względu na specjalistyczne świadczenia medyczne, jakich udziela placówka, wybudowany został także budynek gazów medycznych. Odział został doposażony w nowoczesny sprzęt za blisko 1,7 mln zł. Całkowita wartość tego przedsięwzięcia przekroczyła 10 mln zł. Zrealizowano także zadanie dotyczące wykonania podczyszczalni ścieków komunalnych, które zamknęło się w kwocie 1,2 mln zł. W Sanatorium w Górnie powstała również specjalistyczna pracownia zajmująca się problemem bezdechu sennego.

Inwestycje w systemy nowoczesnej obsługi interesantów

Powiat inwestował także w systemy nowoczesnej obsługi interesantów. Stworzono możliwość internetowego umawiania wizyt w Wydziale Komunikacji, zaś Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie uruchomił system, dzięki któremu osoba posiadająca grunty na terenie powiatu rzeszowskiego nie musi już przychodzić do urzędu osobiście, lecz załatwiać bieżące sprawy elektronicznie. 

Ogromnym sukcesem Powiatu Rzeszowskiego było zwycięstwo w przedstawionym w grudniu 2021 roku rankingu „Powiaty Podkarpacia – dwie dekady rozwoju XXI wieku” organizowanym przez redakcje Gazety Codziennej „Nowiny”. Na ogólny wynik wpływ miało zajęcie pierwszego miejsca w najważniejszych kategoriach: „Dochody własne na 1 mieszkańca”, które w 2020 roku wyniosły 2 508 443zł z podatku CIT oraz dochody z udziału w PIT – 35 201 566 zł (łącznie stanowiły one 32 proc. dochodów własnych Powiatu Rzeszowskiego). „Produkcji sprzedanej przemysłu na 1 mieszkańca” – Powiat uzyskał wynik 31 949 zł co oznacza poprawę w porównaniu z 2005 r. wzrost o 542,8 %.

Samorząd powiatowy triumfował też w kategorii „Udział pracujących w ogólnej liczbie mieszkańców”, gdzie w porównaniu do 2005 roku zanotowano wzrost o 15,9 proc.. 

Starosta Rzeszowski – Józef Jodłowski

– Lata pracy, zaangażowania i aktywności zostały w rankingu docenione. To praca zespołowa, zarówno władz powiatu jak i Rady Powiatu Rzeszowskiego. Od początku mieliśmy świadomość, że musimy działać na rzecz poprawy życia mieszkańców. Udaje się to realizować i efekty widać chociażby w przy ocenie samorządu powiatowego w odniesieniu do minionych 20 lat – mówi starosta rzeszowski Józef Jodłowski.

Reklama