Reklama

Słuchacze działającej przy WSPiA w Rzeszowie Młodzieżowej Akademii Prawa już w najbliższy poniedziałek (17 marca) będą mieli okazję uczestniczyć w niezwykłych zajęciach. W ramach kolejnego spotkania wezmą udział w symulowanych oględzinach miejsca zdarzenia.

Zajęcia odbędą się o godz. 14.30 w budynku Collegium Securitatis WSPiA. Słuchacze Młodzieżowej Akademii Prawa zobaczą m.in., jak profesjonalnie przeprowadzić czynność oględzin miejsca zdarzenia. Dzięki przygotowaniu symulacji uczniowie szkół ponadgimnazjalnych będą mogli poznać wszystkie aspekty pracy technika kryminalistyki w terenie. Uczestnicy zajęć sami zabezpieczą ślady kryminalistyczne i zobaczą, jak wyglądają wszystkie czynności, które należy wykonać na miejscu przestępstwa. Zaprezentowane zostaną również praktyczne aspekty współpracy organów ścigania m.in. prokuratury i policji.

Zajęcia poprowadzą Łukasz Harpula, zastępca prokuratora rejonowego dla miasta Rzeszów oraz młodszy aspirant Magdalena Kruczek, technik kryminalistyki z Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie. Zajęcia będą kontynuowane pod koniec marca w laboratorium kryminalistycznym WSPiA. Wtedy słuchacze MAP będą mogli zbadać zabezpieczony podczas oględzin materiał dowodowy.

Na zakończenie zajęć słuchacze MAP tradycyjnie już otrzymają wpisy do swoich indeksów.

MAP i MAB

Reklama

Bądź na bieżąco.

Rzeszów News - Google NewsObserwuj nas na Google News!

W WSPiA działa Młodzieżowe Akademie Prawa i Młodzieżowa Akademia Bezpieczeństwa. Akademie przeznaczone są dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Zajęcia są darmowe i odbywają się raz w miesiącu. Działające przy WSPiA Młodzieżowe Akademie mają na celu przygotowanie młodych ludzi do studiów na kierunkach „prawo” i „bezpieczeństwo wewnętrzne” na wszystkich uczelniach w Polsce.

W ramach Młodzieżowej Akademii Prawa uczniowie przygotowują symulowaną rozprawę sądową. Uczestniczą również w symulowanych oględzinach miejsca zdarzenia, zajęciach w laboratorium kryminalistycznym oraz sporządzają pisma procesowe (akt oskarżenia, pozew). Z kolei słuchacze Młodzieżowej Akademii Bezpieczeństwa dokonują zabezpieczenia miejsca popełnienia przestępstwa, zabezpieczają ślady kryminalistyczne, które następnie badają w laboratorium kryminalistycznym WSPiA. Dodatkowo w ramach MAB prezentowane są techniki operacyjne i urządzenia wykorzystywane przez różne służby. Słuchacze Akademii uczą się podstaw sztuk walki i uczestniczą w konkursie sprawnościowym oraz turnieju strzeleckim na strzelnicy elektronicznej WSPiA.

Wszyscy uczestnicy MAP i MAB po każdych zajęciach otrzymują wpisy do specjalnie przygotowanych indeksów. Na zakończenie otrzymają także dyplomy ukończenia działającej przy Wyższej Szkole Prawa i Administracji Młodzieżowej Akademii.

redakcja@rzeszow-news.pl

Reklama