Zespół Szkół w Sokołowie Małopolskim jest placówką oświatową Powiatu Rzeszowskiego, w której skład wchodzą: Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki, Technikum oraz Branżowa Szkoła I stopnia. To właśnie tu przed uczniami otwierają się drzwi do licznych możliwości i nabycia przydatnych w życiu umiejętności.

Tu każdy znajdzie coś dla siebie

W Liceum Ogólnokształcącym uczniowie mogą rozwijać swoją wiedzę i umiejętności w  ramach rozszerzeń z następujących przedmiotów: biologia, chemia, matematyka, fizyka, historia, język polski i język angielski.

W Technikum kształcą w zawodach: technik informatyk, technik ekonomista oraz technik żywienia i usług gastronomicznych.

W Branżowej Szkole I stopnia prowadzony jest nabór w zawodach: mechanik pojazdów samochodowych, kucharz, cukiernik i sprzedawca. Uczniowie tej szkoły zajęcia praktyczne odbywają w zakładach pracy i są traktowani jako pracownicy młodociani.

Drzwi na świat i możliwości

Placówka od wielu lat specjalizuje się w organizowaniu licznych wyjazdów zagranicznych dla młodzieży oraz w projektach krajowych. Uczniowie Liceum Ogólnokształcącego biorą udział w wyjazdach edukacyjnych do szkół partnerskich w Hiszpanii i Portugalii w ramach programu Erasmus+ oraz Ponadnarodowa mobilność uczniów. Dzięki akredytacji w sektorze Edukacja Szkolna Programu Erasmus+ lata 2021-2027 uczniowie Zespołu Szkół w Sokołowie Małopolskim mają zapewnioną możliwość wyjazdu za granicę w w/w latach.

Zdjęcie: Granda 2021-Twierdza Alhambra

Młodzież z Technikum i Branżowej Szkoły I stopnia w ramach akredytacji w sektorze Kształcenie i Szkolenia Zawodowe programu Erasmus+ uczestniczy w miesięcznych stażach zawodowych w Austrii, Hiszpanii i Portugalii. To właśnie dzięki nim uczniowie tej placówki wzbogacają swoją wiedzę o unikalne umiejętności doświadczenia zawodowe, a także kompetencje społeczne, mające na celu zapewnienie im w przyszłości lepszej pozycji na rynku pracy.

Zdjęcie: Sevilla 2021-Metropol Parasol 
Praktyki drogą do sukcesu

Również na krajowym podwórku Zespół Szkół w Sokołowie Małopolskim nie pozostaje bezczynny biorąc udział w licznych projektach. W ramach jednego z nich, obecnie realizowanego: ,,Droga do sukcesu. Szkoły Powiatu Rzeszowskiego bliżej rynku pracy”, uczniowie mają możliwość uczestniczenia w dodatkowych kursach zawodowych, takich jak: kurs kelnerki, kurs carving, kurs barista, kurs obsługi kasy fiskalnej, kurs przygotowanie samochodów typu hybryda do eksploatacji, kurs automatyczne skrzynie biegów czy kurs operator programista CNC.

W zakresie tego projektu szkoła współpracuje ściśle z Uniwersytetem Rzeszowskim przy realizacji zajęć z zakresu grafiki, żywienia oraz logiki matematycznej, zaś nauczyciele przedmiotów zawodowych w ramach działań projektowych mogą brać udział w studiach podyplomowych i dokształcających kursach zawodowych.

Bądź na bieżąco.

Rzeszów News - InstagramObserwuj nas na Instagramie!
Zdjęcie: Kurs operator obrabiarek skrawających w ramach projektu Droga do sukcesu. Szkoły Powiatu Rzeszowskiego

Atrakcyjną formą pogłębiania umiejętności zawodowych są także organizowane przez szkołę płatne miesięczne wakacyjne staże dla uczniów Technikum.

Szkoła stawiająca na rozwój

Zespół Szkół w Sokołowie Małopolskim dla swoich wychowanków ma przygotowaną również bogatą ofertę zajęć przygotowującą do egzaminu maturalnego i egzaminu zawodowego oraz zajęć rozwijających zainteresowania – m. in. koło z fizyki, chemii, biologii, geografii, grafiki 3D, sportowe. Dzięki temu wszystkiemu placówka w ostatnich latach osiąga na egzaminach maturalnych wyższą średnią niż średnia w województwie.

Należy wspomnieć w tym miejscu, iż szkoła w Sokołowie Małopolskim jest nowoczesna
i świetnie wyposażona. Posiada m. in.: 4 pracownie komputerowe, 2 pracownie gastronomiczne oraz pracownie specjalnie przystosowane do nauki pozostałych zawodów. W każdej klasie znajduje się tablica interaktywna, a uczniowie podczas lekcji mają do swojej dyspozycji laptopy i tablety.

Zajęcia z wychowania fizycznego odbywają się na sali gimnastycznej, siłowni, basenie oraz obiekcie sportowym „Orlik”. Wszyscy uczniowie mają możliwość ćwiczeń na symulatorze jazdy, a młodzież w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych możliwość udziału w kursie nauki jazdy kat. B.

Zdjęcie: Kurs mechanik pojazdów samochodowych w ramach projektu Droga do sukcesu

Przy szkole od lat prężnie działa również oddział Związku Strzeleckiego „Strzelec”.

Zdjęcie: Strzelcy na strzelnicy

W ramach działalności Związku uczniowie biorą udział w obchodach i uroczystościach narodowych, a także uczestniczą w wykładach i ćwiczeniach ze szkolenia wojskowego.

Zdjęcie: Związek Strzelecki Strzelec

Zespół Szkół Zawodowych w Sokołowie Małopolskim, prowadzony przez Powiat Rzeszowski, jest więc prawdziwą kuźnią talentów otwierając swoim wychowankom liczne drzwi do sukcesów i dalszej pracy zawodowej.

Zachęcamy również do skorzystania ze spaceru wirtualnego po szkole: spacer.zssokolow.edu.pl

Reklama