Zdjęcie: Pałac Tyczyn

Szkoła, w której czuć zapach historii.

Zespół Szkół w Tyczynie jest jednostką organizacyjną Powiatu Rzeszowskiego. Szkoła mieści się w XIX-wiecznym Pałacu Wodzickich otoczonym pięknym parkiem krajobrazowym.

Zdjęcie: Pałac w Tyczynie

Po przekroczeniu drzwi pałacu – szkoły naszym oczom ukazuje się prostokątny hol, nad którym jest podwieszony świetlik, zaś wokół, w układzie amfiladowym, rozmieszczone są na dwóch kondygnacjach pomieszczenia – sale lekcyjne.

Budynek główny uzupełnia pawilon gościnny oraz oficyna – oba te obiekty, dzięki prowadzonej przez powiat inwestycji, już wkrótce będą mogły służyć jako kolejne sale szkolne i internat. Obok powstaje również nowoczesna sala gimnastyczna.

Zdjęcie: Pałac w Tyczynie

Funkcjonujące w ramach Zespołu Szkół Liceum Ogólnokształcące im. W. Orkana w Tyczynie powstało w 1945 roku. W zabytkowych wnętrzach, w których nadal znajdują się stiukowe dekoracje, marmurowe kominki i wspaniałe meble gdańskie, panuje wyjątkowa atmosfera łącząca przeszłość z teraźniejszością.

Szkoła jest niewielka, uczy się w niej około 200 uczniów, co sprawia, że tworzą się silne relacje koleżeńskie, a wszystkie przedsięwzięcia realizowane są wspólnie. Lekcje trwają od 8:00 do 15:00.

Innowacyjne kierunki nauczania

Szkołę w Tyczynie od innych odróżnia nie tylko wspaniały budynek, jakich niewiele jest na Podkarpaciu. Tym, co przyciąga tam uczniów kolejnych roczników są funkcjonujące w ramach Liceum Ogólnokształcącego klasy policyjne.

Ta innowacja ma już 17 lat, a rozpoczęło ją podpisanie w 2005 roku przez Powiat Rzeszowski i Komendę Wojewódzką Policji w Rzeszowie porozumienia o współpracy. Na jego podstawie uczniowie Zespołu Szkół w Tyczynie, oprócz realizacji programu nauczania LO, uczestniczą w dodatkowych zajęciach – szkolnych i pozaszkolnych z zakresu edukacji policyjnej i szeroko pojętego bezpieczeństwa wewnętrznego.

To pierwsza w województwie podkarpackim szkoła, która do swojej oferty wprowadziła taką innowację, a w jej realizacji wspierają ją – oprócz policji, różne instytucje i uczelnie wyższe. Uczniowie, kończąc edukację, otrzymują świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego i zaświadczenie o uczestnictwie w zajęciach z edukacji policyjnej oraz dodatkowe punkty ułatwiające pozytywne przejście procedury rekrutacyjnej do służby w policji. O przyjęcie do pracy w policji mogą ubiegać się już po zakończeniu szkoły, mogą też podjąć studia lub naukę w szkołach policealnych.

Atutem szkoły jest zatem wieloletnie doświadczenie związane z funkcjonowaniem klas policyjnych, polegające na uzupełnieniu planu nauczania liceum ogólnokształcącego
o dodatkowe przedmioty związane z funkcjonowaniem policji, innych służb mundurowych
i tematyką bezpieczeństwa wewnętrznego.

Bądź na bieżąco.

Rzeszów News - InstagramObserwuj nas na Instagramie!

Zajęcia dodatkowe – o charakterze teoretycznym i praktycznym, prowadzą policjanci oraz wykładowcy – pracownicy instytucji mundurowych, a także uczelni wyższych. Uczniowie ZS w Tyczynie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach organizowanych w sądzie, zakładzie karnym, szkołach policji i jednostkach policji i innych służb mundurowych.

Na edukacji policyjnej uczniowie poznają strukturę i zadania policji: prawo karne i zasady funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości, podstawowe techniki i taktyki działania policji, procedury czynności służbowych, środki przymusu bezpośredniego, zagadnienia z zakresu kryminalistyki i kryminologii, zasady pracy dochodzeniowej i śledczej, techniki samoobrony i sporty walki, zasady posługiwania się bronią palną, prawo o ruchu drogowym.

Od kilku lat uczniowie klas policyjnych w LO w Tyczynie są laureatami ogólnopolskiego konkursu „Policjanci w służbie historii”.

To więcej niż tylko Policja

W szkole realizowany jest również nowatorski projekt „Klasa Penitencjarna”, który odbywa się w ramach współpracy Zespołu Szkół w Tyczynie z Zakładem Karnym w Rzeszowie. Biorący w nim udział uczniowie uczestniczą w zajęciach prowadzonych przez funkcjonariuszy służby więziennej i mają możliwość zapoznania się m.in. z przebiegiem procesu resocjalizacji osadzonych.

Klasa penitencjarna poznaje nowe działania profilaktyczne i prewencyjne, warsztaty z penitencjarystyki, prawa, wzmacnianie postaw sprzyjających bezpiecznym zachowaniom w życiu społecznym, lepsza znajomość i świadomość prawa to aspekty nieprzecenione w dzisiejszej rzeczywistości. Jest to pierwsza i jedyna szkoła na terenie województwa podkarpackiego, która podjęła się realizacji takiego przedsięwzięcia.

Inną ofertą zajęć pozalekcyjnych jest Młodzieżowa Akademia Bezpieczeństwa organizowana przez Wyższą Szkołę Prawa i Administracji – Rzeszowską Szkołę Wyższą, w czasie której uczniowie uczestniczą w wykładach i warsztatach prowadzonych przez wykładowców katedry bezpieczeństwa wewnętrznego. Ofertę edukacyjną LO w Tyczynie uzupełnia klasa językowo-prawna, w której uczniowie dodatkowo zapoznają się z funkcjonowaniem wymiaru sprawiedliwości.

Oferta Zespołu Szkół w Tyczynie skierowana jest jednak nie tylko do uczniów, którzy w przyszłości chcieliby pracować w policji i innych służbach mundurowych. To jest oferta dla wszystkich tych, którzy oprócz uzyskania wykształcenia średniego chcieliby zdobyć dodatkowe wiadomości i umiejętności przydatne w dorosłym życiu, niezależnie od ścieżki kariery zawodowej.

Wśród zajęć dodatkowych są te ściśle związane z funkcjonowaniem policji, jak również takie, które mogą przydać się każdemu: prawo karne, zajęcia z ruchu drogowego oraz pierwszej pomocy przedmedycznej. Uczniowie kończący szkołę dysponują dodatkową wiedzą i umiejętnościami przydatnymi w przyszłej pracy zawodowej oraz w życiu codziennym.

Uczniowie w murach Zespołu Szkół w Tyczynie odnajdą również możliwość uczestnictwa w zajęciach rozwijających zainteresowania i wprowadzających w wiele dziedzin nauki. Pozwolą one na zdobycie umiejętności niezbędnych do funkcjonowania we współczesnym świecie. Przykładem takich działań są warsztaty coachingowe, diagnozujące predyspozycje zawodowe, udział w wydarzeniach kulturalnych i sportowych organizowanych w szkole i poza szkołą, wiele imprez szkolnych – okolicznościowych i rozrywkowych (m.in. wycieczki, noce filmowe, występy artystyczne), przynależność do różnych organizacji, udział w wielu akcjach społecznych, wolontariat.

To dzięki tym wszystkim działaniom uczniowie Zespołu Szkół w Tyczynie – jednostki organizacyjnej powiatu rzeszowskiego odnoszą sukcesy na szczeblu wojewódzkim i ogólnopolskim w różnych dziedzinach, co potwierdzają liczne nagrody i stypendia naukowe.

Reklama