Zdjęcie: Pixabay

„Zawodowiec” – to nowe stypendium, którym miasto Rzeszów będzie wynagradzało uczniów. Wysokość stypendium poznamy w przyszłym roku.

Rzeszów funduje stypendia od ponad 10 lat. Samorząd wynagradza w ten sposób wybitnych, zdolnych i pracowitych uczniów. Liczą się oceny z przedmiotów, sukcesy w konkursach kuratoryjnych i olimpiadach, ale również aktywność pozaszkolna.

Stypendium „Primus” jest dla uczniów, którzy na wysokim poziomie zdali egzamin ósmoklasisty lub maturalny. O stypendium „Mistrz” mogą się ubiegać laureaci lub finaliści olimpiad i turniejów. Jest też stypendium „Artysta” dla uczniów szkół artystycznych.

„Młody inżynier” jest z kolei dla wybitnych. Mogą na niego liczyć ci, którzy z trzech spośród przedmiotów: matematyka, fizyka, biologia, geografia, chemia i informatyka mają średnią co najmniej 5,30.

Dla najlepszych jest także stypendium „Zdolny uczeń”. Tu liczy się nie tylko średnia z ocen, ale również sukcesy w zawodach sportowych i artystycznych oraz praca na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu.

A od nowego roku szkolnego będzie nowe stypendium „Zawodowiec”. – Dla  uczniów, którzy zdobywają kwalifikacje zawodowe lub zdają egzamin dyplomowy i osiągają wysokie wyniki – mówi Zbigniew Bury, dyrektor wydziału edukacji w Urzędzie Miasta Rzeszowa.

Bądź na bieżąco.

Rzeszów News - Google NewsObserwuj nas na Google News!

Nowością jest też to, że nie ma ograniczeń i uczniowie mogą się ubiegać o każde z 6 stypendiów. Co więcej, nie muszą już czekać aż szkoły wyślą zgłoszenie. – Pełnoletni uczniowie mogą zrobić to sami, formalności mogą dokonać też rodzice – precyzuje Bury.

Na razie nie wiadomo, na jakie kwoty będą mogli liczyć uczniowie. Zmieniony program stypendialny „Primus inter pares” będzie obowiązywał od nowego roku szkolnego, czyli 2022/2023. Pierwsze wypłaty będą w 2023 roku.

– Stypendia będą różnej wysokości, zostaną ustalone w przyszłym roku. Pieniądze na ich wypłatę trzeba będzie zabezpieczyć w budżecie miasta – mówi dyrektor Bury.

Miasto obecnie wypłaca 1300 stypendiów na kwotę ponad 3 mln zł. 

(la)

redakcja@rzeszow-news.pl

Reklama